De Rotterdamse economische ontwikkelingsraad

Voor mij ligt een fraai vormgegeven brochure van de EDBR. Die afkorting zegt mij net als u waarschijnlijk niets. De letters staan voor Economic Development Board Rotterdam. In de brochure presenteert deze Board zich. Voor de afkorting en de Engelstalige naam mag u ook ‘economische ontwikkelingsraad’ zeggen, verklaart de voorzitter op de voorpagina. Die voorzitter is Steven van Eijck. De ontwikkelingsraad wil de economie van Rotterdam stimuleren. Daartoe zal zij voorstellen doen aan het gemeentebestuur van Rotterdam. Hoe serieus deze Raad is wordt vanaf het begin duidelijk gemaakt. Prominent op de voorpagina staat de burgemeester. “Ik sta er pal voor dat de EDBR die kansen krijgt, zodat ze prachtige adviezen aan het college van B&W kunnen geven. Het enige wat wij dan nog moeten doen, is ‘ja’ zeggen”. Kortom de EDBR is een club waarmee Rotterdammers de komende jaren mee te maken krijgen.

wat merken we ervan?

In een apart paragraafje wordt daarop ingegaan. Wat gaat de Rotterdammer merken van de EDBR? Als eerste natuurlijk dat de economie in Rotterdam beter aantrekt dan elders in het land. Verder moet het voor inwoners ook prettig oud worden zijn in Rotterdam. Dat alles moet er toe leiden dat we uiteindelijk ‘met zijn allen bereiken dat er een goede balans ontstaat tussen wonen, leren en werken en recreëren in onze fantastische stad’.

speerpunten

Om deze ambitieuze plannen te realiseren wordt vooral ingezet op drie speerpunten: het haven- en industriecomplex, het medische en zorgcluster en de creatieve industrie. Wie plannen heeft kan bij de EDBR terecht.

samenstelling

Geïnteresseerd lees ik de brochure door. Ik houd wel van dit soort grootste plannen. Onder de indruk ben ik van de mensen die men bereid gevonden heeft deel te gaan uitmaken van deze nieuwe adviesraad. Uiteraard veel mensen uit het bedrijfsleven en de haven. Daarnaast vertegenwoordigers van de medische en kunstwereld. Ook Jorien van den Herik hoort er bij en Sadik Harchaoui, directeur van Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling). Er is werkelijk aan alles en iedereen gedacht. Mijn oog glijdt langs de 30 namen. Ik zoek naar de vertegenwoordiger vanuit de kerken. Tevergeefs. Er staat niemand bij. Voor de zekerheid kijk ik opnieuw en lees ook de andere pagina’s, maar nee de kerken ontbreken volledig.

bescheidenheid

Dat geeft te denken. Het stemt tot bescheidenheid. Kennelijk vallen kerken in het huidige Rotterdamse debat niet meer op. Intern praten we wel over de betekenis van het evangelie voor de stad en de mensen die er wonen, maar buiten onze kring stelt het kennelijk maar weinig voor. Het ontbreken van de kerken in deze raad is een signaal dat kerken te veel in zichzelf gericht zijn. Licht der wereld, zoutend zout, het zijn woorden geworden die voor een beperkte groep nog enige betekenis hebben. Voor de grote vragen waar Rotterdam de komende jaren voor staat, heeft het geen betekenis. Aan de multiculturele wereld is gedacht. Aan de kerken niet meer.

verbazing

Nu kan men van mening zijn dat de kerken in dit type overleggen ook helemaal niet thuis hoort. Die mening ben ik niet toegedaan. Kerken horen zich bezig te houden met de vraag naar de toekomst van de stad. De kerk heeft ook een mening of er een balans ontstaat tussen wonen, werken en recreëren. De stad wordt fantastisch als die mening ook gedeeld wordt door mensen die in de economie meestal de verliezers zijn. De humaniteit in een stad wordt niet alleen en in de eerste plaats bepaald door de succesvollen. Juist op die punten heeft de kerk in Rotterdam een lange traditie. Om die reden is er bij mij ook verbazing over de samenstelling van de raad en het ontbreken van een vertegenwoordiger vanuit de kerken.

oproep

Kerken weten zich verantwoordelijk voor Rotterdam en haar bewoners. KSA, KCW, GCW, Pauluskerk, Pastoraat oude wijken, allemaal organen waar een grote kennis van de stad is opgeslagen. Daarnaast buurtpastores en inloophuizen, betrokkenheid bij bewoners in sloopgebieden en jarenlange ervaring in het samenleven en samenwonen van autochtone en allochtone Rotterdammers. Die ervaring hoort ook in deze raad gehoord en verwerkt te worden.

In de lijst van deelnemers aan de Raad zijn vier plaatsen open. Het zou goed zijn als daar vertegenwoordigers komen te staan vanuit de Nederlandse en allochtoonse kerken van Rotterdam. Dat is goed voor de stad en goed van de kerken.

At Polhuis

Kerk op Zuid, 2006, nr. 6 (april 2006)