Kerk, help de dominee met zijn preek

Het onderzoek van Stark en De Leede legt een vinger op de zere plek: preken ontbreekt het aan maatschappelijke relevantie. Ze hebben meer gelijk, ook wat mijn preken betreft, dan mij lief is. Huiswerk dus voor dominees! Daarvoor is huiswerkbegeleiding noodzakelijk.  Zonder die begeleiding wordt het niets, vrees ik. Daarom ontkomt ook het instituut waarbinnen de dominees werken niet aan een kritische evaluatie: de kerk.

Wat heeft het dominees de afgelopen jaren geboden om maatschappelijk relevant te preken en te spreken? Ik heb er niet veel van gemerkt. Geen analyse van en op grond daarvan een richtinggevend woord in de nu al jaren durende schuldencrisis. Idem, wat de Europese crisis betreft. Over de discussies over de ontwikkelingssamenwerking geen woord. Verduurzaming van onze samenleving enz.. Er wordt van dominees wel erg veel gevraagd als zij alles maar zelf moeten uitzoeken. Daarom zou het goed zijn als ook de kerk zich nog eens grondig bezint op bijv. het functioneren van het dienstencentrum. Is dat er wel ten dienste van de kerk? Dat is een vraag die mede door dit onderzoek opgeroepen wordt. Er zal ongetwijfeld veel kennis in het Dienstencentrum aanwezig zijn. Toch is het een misvatting als er van uit gegaan wordt, dat daar alle kennis aanwezig is of tenminste zou moeten zijn. Die kennis is in de kerk zelf aanwezig. Dat zou leidend moeten zijn bij de organisatie. Daarom mobiliseer, organiseer en stimuleer (kerk)breed samengestelde beraadsgroepen, die op bovengenoemde onderwerpen studeren en adviseren. Doe het bescheiden, maar doe het!

(Trouw, 22 september 2012)