Over de toekomst van de gemeente (6)

ambtsdragersvergadering

Bijna twee jaar wordt er in de wijkkerkenraden gepraat over de toekomstige inrichting van de gemeente. Om dat gesprek te stimuleren schreef het moderamen van de Algemene Kerkenraad een drietal beleidsnotitie. Kern van het voorstel is de vorming van 3 onderscheiden profielen. Ieder profiel omvat de hele hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid.

De bedoeling van dit voorstel is om op die manier de uitdaging van het kerk-zijn in de komende periode aan te kunnen. Het is een krachtenbundeling om op duidelijke manier in de Rotterdamse samenleving aanwezig te blijven. Het is ook een bezuinigingsvoorstel. De gemeente moet de komende jaren fors inkrimpen. Gebouwen zullen afgestoten moeten worden en het aantal predikanten ingekrompen. Van deze nood wordt ook een deugd gemaakt in het voorstel. De noodzaak om te bezuinigen is tegelijk een kans om ook een nieuwe aanwezigheid in de stad te realiseren.

In het voorstel wordt nauw aangesloten bij de huidige kerkelijke stromingen in de gemeente: de Gereformeerde bondsprediking, de confessionele en midden-ortodoxe prediking. Aan ieder profiel wordt dan een ‘extra’ toegevoegd: evangelisatie, leerhuis, gesprek met andere geloven, met de overheid. Dit voorstel werd in de genoemde ambtsdragersvergadering besproken.

Verheugend was het dat de opkomst groot was. Het besef bij de ambtsdragers is groot, dat het om ingrijpende beslissingen gaat. De sfeer waarin met elkaar gesproken werd, was goed. Daar mogen we als gemeente blij mee zijn.

Een grote meerderheid van de kerkenraden kon zich vinden in de voorgestelde profielen. Voor de bezwaren van de minderheid was een open oor. Het kiezen voor profielen betekent het opgeven van de wijkgebonden gemeente. Precies op dit punt bestaan de meeste vragen. Liggen de meeste kansen voor de kerk van de toekomst niet in de wijken, dichtbij de mensen? Wat betekent het opheffen van de wijkgemeenten voor het pastoraat? Worden leden van de gemeente die niet meer naar de kerk kunnen nog wel bezocht? Verdwijnen de erediensten uit de wijken?

Over al die vragen werd open en eerlijk met elkaar gepraat. Voor ieder was het duidelijk dat het pastoraat aan leden van de gemeente zo royaal mogelijk gewaarborgd zal moeten worden. Op andere gebieden zal zeker, in verschillende opzichten pijnlijk, de inkrimping gevoeld worden.

Gereformeerde kerken

Evenals vorig jaar waren ook voor deze ambsdragersvergadering de gereformeerde kerken op het grondgebied van de Hervormde gemeente uitgenodigd. Bij het verschijnen van dit blad is het eerste gesprek van het moderamen van de AK en de afgevaardigden van de Gereformeerde kerken geweest. De inzet van deze gesprekken is om op zo kort mogelijke termijn één Protestantse gemeente van Rotterdam-Zuid te vormen. In dat kader vergaderen vanaf september van dit jaar de hervormde en gereformeerde voorgangers met elkaar.

Het gesprek over de toekomstige inrichting van de Hervormde gemeente is al ingewikkeld. Nog ingewikkelder wordt het als vijf gereformeerde kerken gaan meepraten. Toch zijn we blij dat dat het geval is. Deze ontwikkeling biedt ook mogelijkheden en kansen. Zo is het mogelijk om met elkaar een zo goed en breed mogelijk kerkelijk ‘aanbod’ voor Rotterdam-Zuid te ontwikkelen. Niet in het minst horen daarbij ook de gebouwen. Wellicht is het mogelijk om gezamenlijk naast de drie ‘profiel-kerken’ in de wijken van Rotterdam-Zuid nog een gedurende een aantal jaren een steunpunt te behouden.

hoe verder?

Er is dus veel in beweging. Daarom is het goed als u als gemeentelid weet hebt van deze ontwikkelingen. Op korte termijn zal de AK nu voorstellen doen om de drie genoemde profielen uit te werken. Dat betekent dat aan kerkenraden gevraagd wordt werkgroepen samen te stellen die daarover gaan praten. Hun rapporten zullen dan weer besproken worden in de AK. Op grond daarvan zal dan nader besloten worden. Daarnaast zullen er op korte termijn ook eerste voorstellen komen over de toekomst van de gebouwen van Rotterdam-Zuid. De wijkkerkenraden zullen de eigen gemeenteleden regelmatig informeren over de voortgang. Uiteraard kunt u altijd met uw vragen, opmerkingen en suggesties terecht bij uw wijkkerkenraad. Maak er gebruik van!

A. Polhuis
voorzitter Algemene Kerkenraad

Kerk op Zuid. 2005, 12