Commentaar (Compromis)

De afgelopen maanden ben ik terecht gekomen midden in het debat over de vestiging van een AZC.. Dat het daarin heftig toe gaat, heeft ieder die kranten leest en TV kijkt, wel meegekregen. Dat mag. Het gaat ook ergens over. Door alle weerstand is het begin van een verandering van het beleid op het moment dat ik dit schrijf, merkbaar. Het is goed als er naast de grootschalige opvang ook kleinschalige komt. Meer lezen

Barth in het zonnetje

Nog even en dan is het vijftig jaar geleden dat Barth overleed. Om precies te zijn op 10 december 2018. We zouden er in Nederland zomaar aan voorbij geleefd hebben als onze Duitse broeders en zusters er ons niet aan herinnerd hadden. Daar is door de Reformierte Bund binnen de EKD het initiatief genomen voor een heus Barth-jaar. Nu ken ik de Duitse situatie niet goed en dus ook de plaats en invloed van de Reformierte Bund niet, maar ik begrijp wel dat het voor deze Bond en de aangesloten leden een kans is om van zich te laten horen binnen de EKD en Duitsland. Die kans wil men met beide handen aangrijpen. Dat bleek tijdens een korte voorbereidende bijeenkomst in Frankfurt, waarvoor Wessel ten Boom en ik uitgenodigd waren en waar wij tot ook onze verrassing de PKN vertegenwoordigden. Meer lezen

Commentaar (Woonvisie)

Rotterdam is van oudsher een werkstad. Eind 19e eeuw trokken duizenden arbeidskrachten uit Brabant naar de stad om daar werk te vinden. Nu zouden we het economische vluchtelingen of gelukszoekers noemen. De stad nam ze op, dikwijls in mensonterende woonsituaties. Midden vorige eeuw kwam de stadsvernieuwing op gang. De krotten werden vervangen door redelijke sociale woningbouw. De leus was toen: ‘bouwen voor de buurt’.  Onlangs publiceerde het stadbestuur van Rotterdam een Woonvisie voor de komende decennia. Het betekent een breuk met het verleden. Niet de mensen die op sociale woningbouw zijn aangewezen zijn het uitgangspunt, maar de meer kapitaalkrachtigen. Zij moeten met duurdere woningbouw de stad weer ingelokt worden. Het is een probleem waar veel steden in Nederland mee bezig zijn. Vandaar op deze plaats een signaal voor de kerken. Hier gebeurt iets dat verstrekkende gevolgen heeft. Doe er iets mee! Meer lezen

Please select facebook feed.