Zo maar, onverwacht

Heer onze God
zo maar, onverwacht
hebt U in onze wereld
dat ene woord laten klinken
dat ene woord
dat bevrijdt en uitzicht biedt

U is heden de Heiland geboren

Heer, wij bidden U
maak ons ontvankelijk
voor dat woord

dat woord dat
-zo wonderlijk –
vleesgeworden is
niet in een machtige volwassene
maar in een weerloos kind
in een kribbe

Heer, wij bidden U
schenk ons Uw geest
opdat wij dit woord verstaan
als tot ons gesproken

als een woord
dat ons leven draagt
en bepaalt

Amen

Redder wilt U genoemd worden

Heer, onze God
redder wilt U genoemd worden
redder van mensen

U kunt het niet aanzien
hoe wij onszelf te gronde richten
niet in staat zijn
voor ons en onze kinderen
een leefbare, menselijke aarde te maken

redder wilt U genoemd worden
redder van mensen

daarom schenkt U ons
Uw Zoon
Jezus Christus, de redder

in Hem hebt U zich voorgoed
over ons en onze wereld
ontfermd

door Zijn komen
naar ons toe
zijn wij
is onze wereld
niet aan het lot overgelaten
zijn we niet op ons zelf aangewezen

door Hem
zijn wij erfgenamen
van het eeuwige leven
van het leven
dat stand houdt

Amen

U die mens geworden bent

Heer, onze God
U die mens geworden bent
zoals wij allen zijn
een mens met God
en met zijn broeders en zusters
de Koninklijke mens

ontferm U over ons
U kent de spanning waarin wij leven
hoe moeilijk het is
nu reeds te leven als mens naar Uw hart
in deze wereld die voorbijgaat

Heer, voor een ieder van ons persoonlijk
in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Overweldigend is het licht

Heer, onze God
overweldigend
is het licht
dat U hebt ontstoken
in de nacht van ons bestaan

licht dat niet te doven is
licht uit licht
licht dat voortkomt uit licht
waarin geen duisternis is

dit licht kan alleen bij U zijn
dit licht bent U

dit licht is in ons midden
in dit nieuw geboren kind
in Hem bent U in ons midden
daarom is Hij het licht der wereld

voor deze genegenheid jegens ons
danken wij U

U neigde zich naar ons
U boog zich naar ons toe
naar ons die in duisternis leven

U liet ons daarin niet dwalen
ons lot trok U zich aan

Heer, daarvoor danken wij U
en wij bidden U
open onze ogen opdat wij zien
zien dit grote licht
dat U ontstoken hebt
zien deze Ene
in wie U ons bestaan droeg
Jezus Christus
het kind geboren te Bethlehem

Heer, wij bidden U
bemoedig Uw gemeente
om van Hem in onze wereld te getuigen
laat moedeloosheid geen vat op haar krijgen

wij danken U voor alle tekenen van hoop
hoop dat het niet blijft zoals het is

voor vredestichters bidden wij U
voor hen die nood lenigen
in ziekenhuizen hier en
overal op de wereld
voor de stillen in den lande
die doen wat hun hand vindt om te doen
zo licht brengend
waar duisternis is

voor leden van Uw gemeente
bidden wij U
bijeen met vreugde en verdriet
met zorgen over zichzelf of anderen
met verdriet en rouw
ontsteek Uw licht in hun duisternis

in stilte noemen wij U namen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
licht in onze duisternis
en door wie wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

Hoe uitzonderlijk, hoe verwonderlijk

Heer, onze God
hoe uitzonderlijk
hoe verwonderlijk
bent U

in onze wereld
die naar alles op zoekt is
en naar ieder vraagt
maar niet naar U
bent U gekomen

als één van ons
wilde U zijn
een kind in een kribbe
zonder pracht en praal

zo anders bent U
dan alles wat wij kennen
en ons kunnen voorstellen
dat wij niet eens
naar U hadden kunnen vragen

een God die mens wordt
een God die één wil zijn
met een wereld die Hem niet kent
een God die zich vernedert
een God die mensen aanspreekt
in mensenwoorden

Heer, schenk ons Uw geest
opdat wij aangesproken worden

laat zo Uw gemeente op aarde
gevonden worden
als mensen
die zich aangesproken weten
als mensen
die weten dat U
in Jezus Christus met ons bent

amen