Twee boeken

In 2014 verscheen er een boek dat ik samen met mijn broer schreef. In dit boek staat de vraag centraal wat het geloof in God inhoudt. Het antwoord komt tot stand in een vraaggesprek tussen mijn buitenkerkelijke broer en mij. Hij bevraagt mij o wat ik onder geloof versta. Het antwoord op de centrale vraag hangt nauw samen met de figuur van Jezus. De dialoog wordt steeds indringender en openhartiger. De wil om elkaar te begrijpen is er, maar dat blijkt toch niet gemakkelijk. Telkens dreigt een misverstand en is het de vraag of de puzzel gelegd kan worden, waardoor dit boek niet alleen een zoektocht is naar de onbekende God, maar ook een voorbeeld hoe moeilijk het is om daarover te communiceren. Het boek is bij Boekschout voor 20.35 te koop. Het is via de onderstaande link aan te bestellen.

Geloof in Dialoog! Een zoektocht naar het kennen van God.

 

BIj het Boekencentrum verscheen: Een feestelijk geloof, Verantwoording van een leven lang zoeken. In dit boek ga ik de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven mijhebben gebracht. Ik begon mijn theologische studie als zoeker, en dat zoekende raakte iknooit kwijt. Verlegen met veel geloofsvragen richtte ik mij op het diaconaat. Tegelijk bleef ik in mijn preken proberen in woorden te vangen wat christelijk geloof inhoudt. Het is voor mij van grote betekenis dat het christelijk geloof gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs. In het geloof vieren we de God die in deze feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt. Bij het schrijven van dit boek werd ik geinspireerd door mijnkleinkinderen. Aan hen wil ik dit boek als bagage meegeven, in de hoop dat het Woord ook voor nieuwe generaties en in een geseculariseerde samenleving blijft klinken. Via onderstaande link is het boek voor 7,50 te bestellen.

Een feestelijk geloof. Verantwoording van een leven lang zoeken.

Commentaar (Compromis)

De afgelopen maanden ben ik terecht gekomen midden in het debat over de vestiging van een AZC.. Dat het daarin heftig toe gaat, heeft ieder die kranten leest en TV kijkt, wel meegekregen. Dat mag. Het gaat ook ergens over. Door alle weerstand is het begin van een verandering van het beleid op het moment dat ik dit schrijf, merkbaar. Het is goed als er naast de grootschalige opvang ook kleinschalige komt. Meer lezen

Barth in het zonnetje

Nog even en dan is het vijftig jaar geleden dat Barth overleed. Om precies te zijn op 10 december 2018. We zouden er in Nederland zomaar aan voorbij geleefd hebben als onze Duitse broeders en zusters er ons niet aan herinnerd hadden. Daar is door de Reformierte Bund binnen de EKD het initiatief genomen voor een heus Barth-jaar. Nu ken ik de Duitse situatie niet goed en dus ook de plaats en invloed van de Reformierte Bund niet, maar ik begrijp wel dat het voor deze Bond en de aangesloten leden een kans is om van zich te laten horen binnen de EKD en Duitsland. Die kans wil men met beide handen aangrijpen. Dat bleek tijdens een korte voorbereidende bijeenkomst in Frankfurt, waarvoor Wessel ten Boom en ik uitgenodigd waren en waar wij tot ook onze verrassing de PKN vertegenwoordigden. Meer lezen

Commentaar (Woonvisie)

Rotterdam is van oudsher een werkstad. Eind 19e eeuw trokken duizenden arbeidskrachten uit Brabant naar de stad om daar werk te vinden. Nu zouden we het economische vluchtelingen of gelukszoekers noemen. De stad nam ze op, dikwijls in mensonterende woonsituaties. Midden vorige eeuw kwam de stadsvernieuwing op gang. De krotten werden vervangen door redelijke sociale woningbouw. De leus was toen: ‘bouwen voor de buurt’.  Onlangs publiceerde het stadbestuur van Rotterdam een Woonvisie voor de komende decennia. Het betekent een breuk met het verleden. Niet de mensen die op sociale woningbouw zijn aangewezen zijn het uitgangspunt, maar de meer kapitaalkrachtigen. Zij moeten met duurdere woningbouw de stad weer ingelokt worden. Het is een probleem waar veel steden in Nederland mee bezig zijn. Vandaar op deze plaats een signaal voor de kerken. Hier gebeurt iets dat verstrekkende gevolgen heeft. Doe er iets mee! Meer lezen