Met al onze herinneringen

Heer, onze God
met al onze herinneringen
aan wat in het afgelopen jaar
gebeurd is
komen wij voor Uw aangezicht

er was vreugde en verdriet
hoop en wanhoop
rouw om wie gestorven zijn

opnieuw bleek
hoe wankelmoedig wij zijn
wij lieten U los
en hielden ons vast
aan wat ons vertrouwd en bekend is
vrede kwam er niet door
eenzaamheid werd niet opgeheven
ziekten niet uitgebannen
en honger niet gestild

er is maar weinig waarop wij ons
voor u beroemen kunnen

toch laat U ons niet los
U blijft die U bent
de barmhartige
degene die ons genadig is

versterk in ons dat geloof
opdat wij bemoedigd en getroost
het nieuwe jaar ingaan
wetend dat wij ons
in alles wat er gebeurt
mogen vasthouden aan U

Amen

%d bloggers liken dit: