Door Uw komen naar ons toe

Heer, onze God
door Uw komen naar ons toe
is in onze tijdelijkheid
de eeuwigheid
Uw eeuwigheid
openbaar geworden

dat vervult ons
met diepe dankbaarheid

wij leven in de tijdelijkheid
wij gaan en we komen weer
daar kunnen we niets
aan veranderen

U schenkt ons hoop en uitzicht
op Uw werkelijkheid
Uw eeuwigheid
die U met ons wilt delen

met ons
die zo ver weg zijn van U
maar dat weerhoudt U niet

Heer, deze genade
geeft ons moed en vertrouwen
moed om terug te kijken
naar alles wat er gebeurd is
met de wereld en met ons
ons falen mogen we onder ogen zien

maar dat is niet alles
terugkijkend
mogen we ook Uw genade
leren onderscheiden
de tekenen zien
die naar U
die naar Uw eeuwigheid verwijzen

omdat U met ons wilt zijn
in onze tijd
kunnen we ook met vertrouwen
vooruitzien naar
de dagen die komen
ook dat zullen dagen zijn
die niet zonder genade zijn

daarvan mogen we getuigen
met het werk van onze handen
door tekenen op te richten
van Uw eeuwigheid
tekenen van heil
tekenen van vrede en verzoening

Heer, wij bidden U
rust ons daartoe toe
maak ons ontspannen
als mensen die weten van Uw genade
en daarvan leven

hoor ons als we in stilte namen noemen
van hen die wij aan U
willen opdragen

Heer, dit bidden wij U
in naam van Jezus
in wie U het teken van Uw genade oprichtte

Onze Vader,…

Amen

%d bloggers liken dit: