Als licht dat niet vergaat

Heer, onze God
U bent het licht der wereld
in onze duisternis
straalt U

als licht dat niet vergaat
als licht
waarop de duisternis geen vat heeft

in Jezus Christus
is dat licht in onze wereld
binnengedrongen

in Hem wordt helder
waar het in Uw schepping om gaat
om licht
om louter licht

zo licht Uw goede schepping op
in Uw Zoon
die naar ons toegekomen is

Heer
voor deze lichtstraal
in onze duisternis
danken wij U

zij doet onze ogen gericht zijn
op het geheim van Uw schepping

de duisternis heeft niet het laatste woord
Uw licht
dat leven mogelijk maakt
Uw licht
dat het leven der mensen is
blijft stralen
in deze Ene in ons midden
deze Ene
in wie U
in ons midden gekomen bent

Heer
voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij als Johannes
van dit licht getuigt
er van zingt
in woord en daad

Heer
voor degenen
die zo zeer in duisternis zijn
dat zij geen licht meer zien
bidden wij U

voor hen die verslaafd zijn
voor hen die psychisch in de war zijn
voor hen die de draad van het leven kwijt zijn

doe hen iets van het licht zien
dat ieder mens verlicht

Heer
voor hen die strijden tegen de duisternis
voor dokters en verpleegsters
overal in de weer
voor geleerden die zoeken
voor vredestichters
dichtbij en veraf
voor onze overheid
bidden wij U
laat hun oog op Uw licht gericht zijn

voor degenen om wie wij in zorg zijn
bidden wij U
in stilte leggen wij hun namen aan U voor

Heer, dit bidden wij
in de naam van Hem
door wie in onze duisternis
het licht straalt
het licht
waardoor wij U herkennen
en aanspreken mogen als

Onze Vader

Amen

%d bloggers liken dit: