Als U ons niet vasthoudt

Heer, onze God
U die komt om de aarde te richten
om recht te maken al wat krom is
Heer, voor de aarde bidden wij U
voor de aarde
waar zoveel scheef gegroeid is
dat tallozen niet meer kunnen leven
waar verhoudingen zo krom kunnen zijn
dat we ons alleen nog maar
met geweld veilig voelen

voor deze aarde bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die zich door Uw Heilige Geest
mensen verzameld hebt op aarde
om Uw naam te roepen
Heer, voor deze mensen bidden wij U
verzameld tot Uw gemeente
een venster van Uw koninkrijk
en juist daardoor op vele plaatsen
vervolgd en gewantrouwd

voor Uw gemeente bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die ook met ieder van ons
apart wilt optrekken
U bidden wij voor onszelf
voor ons kleingelovigen
aangevochten, twijfelende mensen
snel in verwarring gebracht
door ziekte, ellende of dood
geneigd U los te laten
als U ons niet vasthoudt

voor onszelf bidden wij U

HEER ONTFERM U

%d bloggers liken dit: