Curriculum vitae

personalia.

Ary Polhuis, geboren 28 juni 1946 te Amsterdam.
Sinds 20 oktober 1972 gehuwd met Pieternella Levijn

Vier kinderen, geboren resp. in 1976, 1978, 1981, 1983.

opleiding.

1952-1958 Lager onderwijs te Amsterdam
1958-1965 Christelijk Lyceum Buitenveldert te Amsterdam, afd. HBS/A.
1965-1967 Vooropleiding klassieke talen – Universiteit van Amsterdam
1967-1970 Kandidaatsopleiding Theologie – Universiteit van Amsterdam
1970-1972 Kerkelijke opleiding – Universiteit van Amsterdam
dec. 1977 doctoraal examen theologie – Universiteit van Amsterdam

dogmatiek – Prof. dr E.J. Beker
1e bijvak: pastoraat – Prof. dr C.H.Lindijer
2e bijvak: polemologie – Prof. mr B. Röling (Groningen)

1989-1994 onderzoeker in opleiding (OIO) theologische faculteit Leiden
1994 promotie Universiteit van Leiden

werkervaring.

1972-1976 predikant (part-time) te Zunderdorp (Noord-Holland)
1974-1976 predikant (part-time) Ziekenhuis Amsterdam Noord
1976-1983 predikant te Koog aan de Zaan/Zaandijk
1983-1995 diakonaal predikant te Rotterdam-centrum

opdracht: opbouw diakonale wijkgemeente en contact met migranten in Crooswijk, een oude stadswijk van Rotterdam. (In deze functie trad ik op als teamleider van het in Crooswijk vanuit de kerken werkzame team)

1995-1999 directeur Stichting OIKOS/predikant voor buitengewone werkzaamheden
2000- 2010 predikant Rotterdam-Zuid, Protestantse wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat

cursussen e.d.

1973 Klinisch Pastorale Vorming (KPV-6 weken training)
1994 Zentrale Mittelstufen Prüfung (Goethe instituut Prien)
1996 Sponsering en geldwerving
1997 Planning
2001/2002 Omgang met conflicten

nevenfuncties en werkzaamheden.

1977-1984 bestuurslid en voorzitter van de Hervormde Stichting voor Maatschappelijke Aktivering in Noord Holland.
1979-1983 lid van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk.

als synodelid: rapporteur van de vaste cie voor Diakonaat en Apostolaat, lid van de Raad voor de Zending, lid van de cie IKON, lid cie reacties Pastorale brief over de kernwapens.

1983-1985 lid van de werkgroep Migranten van het wijkorgaan Crooswijk.
1983-1988 adviseur van het Moderamen van de Diakonie van Hervormde gemeente Rotterdam-centrum
1983-1985 gespreksleider FNV kringen levensbeschouwing
1983-1991 voorzitter van de Stichting Oecumenisch Centrum. Deze stichting huurde het Visser ‘t Hooftcentrum te Rotterdam.
1983-1995 voorzitter van de Vereniging Hervormd Crooswijk.

Deze vereniging exploiteert o.a. een buurtauto en een Open Huis.

1985-1987 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Marokkaans Ontmoetingscentrum.
1986-1992 lid wijkwelzijnsplangroep Crooswijk.
1986-1992 lid beleidsgroep migranten wijkwelzijnsplangroep/deelgemeente Kralingen/Crooswijk.
1987-1989 lid van de Stichting Nieuw Rotterdams Kerkblad
1987-1989 lid van de begeleidingscie in de Herv. kerk van het Conciliair Proces.
1987-1995 quaestor Ministerie en (vanaf 1994) Breed Ministerie van de ring Rotterdam.
1987-1996 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Ondersteuning Marokkaanse Initiatieven in Crooswijk en Kralingen.

In deze functie vertegenwoordigde ik het bestuur naar buiten en voerde ik de directie over het in het Marokkaans centrum werkzame personeel)

1990-1992 lid financiële commissie Hervormde gemeente Rotterdam-centrum.
1991,1992 diakonale workshops Hervormd seminarie Hydepark
1991-1996 lid bestuur stichting Gebouw Oecumenisch Centrum ‘Visser ‘t Hooft’
1992-1995 adviseur college van kerkvoogden Hervormde gemeente Rotterdam centrum.
1992-1995 lid stuurgroep Migrantenwerk Crooswijk/Kralingen, later klankbordgroep Migranten.

(De klankbordgroep fungeerde als inhoudelijke werkgever van 5 migrantenwerkers)

1993-1996 lid brede redaktie Kerk en Vrede
1995-1996 secretaris bestuur Kerk en Vrede
1996-1999 adviseur sectie Internationale Zaken en Mensenrechten van de Raad van kerken in Nederland
1996-2001 voorzitter werkgroep Allochtonen van de Raad van Kerken in Nederland
1996-2000 lid werkgroep Vorming en Toerusting, Protestantse gemeente Nieuwegein-Noord
1999-2000 lid werkgroep Galecop, Protestantse gemeente Nieuwegein-Noord
2000-2018 lid redactie ‘In de Waagschaal’
2000-2006 visitator-provinciaal van de classis Rotterdam
2000-2004 voorzitter Stichting Beleid, Onderzoek en Advies
2001-2008 voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid
2008-2011 voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid
2001-2010 lid van het Coördinatieorgaan van de Bewonersorganisatie Pendrecht

In het kader van het Coördinatieorgaan betrokken (geweest) bij:
– project: Veiligheid voor Ouderen
– werkgroep Gezondheid Pendrecht
– Wijkgericht Ouderen Platform (WOP)
– project: Pendrecht zet door

2004-2018 (mede)oprichter en voorzitter van de stichting Karl Barth.nl
(vanaf 2018 penningmeester)
2010-2014  lid van de Deelraad Rotterdam-IJsselmonde

In het kader van de Deelgemeente;
– secretaris van de fractie van de PvdA (2010-2011)
– voorzitter van de fractie
– lid cie Bestuur en Financien

2014-2018 lid van de Gebiedscommissie IJsselmonde
2016-heden penningmeester In de Waagschaal

 

2011-2016 (mede)oprichter en voorzitter van de stichting Marcus Passie
2014-2018 lid namens de PvdA en Groen Links van de gebiedscommissie Rotterdam-IJsselmonde

2018-2020 lid bestuur Samenwerkende IJsselmondse speeltuinen
2020-heden (mede)oprichter Stichting Kinderen in de Speeltuinen van IJsselmonde (stichting Kids) en lid van Raad van Toeicht