Hoe uitzonderlijk, hoe verwonderlijk

Heer, onze God
hoe uitzonderlijk
hoe verwonderlijk
bent U

in onze wereld
die naar alles op zoekt is
en naar ieder vraagt
maar niet naar U
bent U gekomen

als één van ons
wilde U zijn
een kind in een kribbe
zonder pracht en praal

zo anders bent U
dan alles wat wij kennen
en ons kunnen voorstellen
dat wij niet eens
naar U hadden kunnen vragen

een God die mens wordt
een God die één wil zijn
met een wereld die Hem niet kent
een God die zich vernedert
een God die mensen aanspreekt
in mensenwoorden

Heer, schenk ons Uw geest
opdat wij aangesproken worden

laat zo Uw gemeente op aarde
gevonden worden
als mensen
die zich aangesproken weten
als mensen
die weten dat U
in Jezus Christus met ons bent

amen

Omwille van ons

Heer, onze God
wij danken u
dat U omwille van ons
God wil heten
te midden van de goden

Daar,
te midden van hen
die onze concurrenten zijn
hebt U uw menselijkheid
bekend gemaakt

niet de macht
maar Uw mensenmin
heeft de toekomst
draagt ons bestaan

Heer, wij danken u
dat U omwille van ons
mens wil heten
te midden van ons mensen

Niet wij moeten U gelijk worden
U bent ons gelijk geworden
U hebt in Uw Zoon Jezus Christus
alles wat U hebt met ons gedeeld

Heer wij bidden u
dat wij niet telkens opnieuw
in de val van de verleider trappen
door u toch weer
met één van de goden te verwarren

Wij bidden u voor uw gemeente
dat zij de plaats op aarde is
waar van uw mensen min geweten wordt
een plaats van weerbaarheid, geduld
en standvastigheid

Wij bidden u
voor mensen, die aangevochten zijn
in hun geloof in u
omdat er zo weinig zichtbaar is
in hun leven
van uw werk

voor zieken en bedroefden bidden wij u
voor teleurgestelde en depressieve mensen
voor mensen, die alleen zijn
voor gescheiden mensen bidden wij u
voor kinderen en ouderen
en voor allen
wier namen in ons hart zijn
bidden wij u

Dit bidden wij u als mensen
die door het komen van uw zoon
tot zijn broeders en zusters geworden zijn
die u mogen aanroepen als

Onze Vader, … , Amen.