Deelgenoot van onze wereld

Heer onze God
wij danken U voor Uw Woord
dat in Uw Zoon Jezus Christus
vleesgeworden is
deelgenoot van onze wereld

dat geeft ons hoop en toekomst

nu weten wij
dat onze wereld met zijn wanorde
voorbijgaat
dat onze aarde een plek zal zijn
waar geleefd kan worden
door alle mensen
in vrede en gerechtigheid

die wereld gaat zeker komen
omdat Uw Woord vleesgeworden is

dit geloof heeft U
in onze harten gelegd
daarom bidden wij U

voor allen die lijden aan de duisternis
voor mensen die verdriet hebben
voor mensen die treuren

voor Uw vredestichters en verzoeners
bidden wij U
voor hen die Uw vreemde woorden
in onze wereld spreken
vaak niet gehoord of begrepen

voor Uw gemeente bidden wij U
en voor alle ambtsdragers
over de gehele wereld
Uw gemeente
de plaats waar Uw Woord in tel is
waar er aan vastgehouden wordt
in een volhardend geloof
dat Uw Woord vlees geworden is
dat alleen dat Woord
dingen voortbrengt die standhouden
vrede en gerechtigheid
waarheid en liefde

dit bidden wij U
omwille van Hem
in wie geopenbaard is
dat Uw Woord vleesgeworden is

en die voorkwam
dat wij in verzoeking geleid werden
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen

Dit onuitsprekelijke wonder

Heer, onze God
naar ons toegekomen bent U
wat een genade is dat
U hebt ons aangesproken
zodanig
dat wij U kunnen horen

Heer
voor dit onuitsprekelijke wonder
zeggen wij U dank

om ons te ontmoeten
hebt Gij
Uw God-zijn verborgen

zonder dat hadden wij
U niet verstaan
ja, hadden wij niet kunnen bestaan

in Jezus Christus
bent U naar ons toegekomen
in dit kind in de kribbe
hebt U ons aangesproken

meer dan dat
U hebt ons niet alleen aangesproken
U hebt Uw woord
zelf ten volle geleefd

in Hem hebt U
ons bestaan gedragen
niet om te oordelen
maar om ons te dienen

om ons door de dood heen
Uw eeuwige leven
Uw leven dat stand houdt
te schenken

Heer
wij danken U
voor dit wonder van de kerst

wij danken U
dat wij in dit wonder
Uw woord gehoord hebben
Uw woord dat leven in zich heeft
zo is er in onze duisternis
een licht ontstoken
een baken in de tijd
dat naar Uw toekomst wijst

Heer, voor uw gemeente
bidden wij U
dat zij van dit licht getuigt
de krachten van de duisternis
van dood en minachting
mogen het laatste woord
niet hebben

bemoedig Uw gemeente
zegen haar
en doe haar groeien

voor allen
die verantwoordelijkheid dragen
bidden wij U
dat zij zoeken
naar het licht
dat U met kerst
in onze wereld ontstoken hebt

Heer, voor leden van uw gemeente
bidden wij U
getroffen door de duisternis
door verdriet, rouw of ziekte
laat hen weten
dat u onze eenzaamheid doorbrak
toen U ons aansprak met Uw woord
niet langer op onszelf
zijn wij aangewezen

raak hen aan met Uw geest
zodat zij weten
dat U ons leven draagt
door de dood heen

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die de stilte doorbrak
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader

Amen

Om ons menselijk te ontmoeten

Heer, onze God

wij danken U
dat U in onze wereld
een licht ontstoken hebt

een licht dat onze duisternis
verlicht tot in de verste uithoeken

dit licht is helderder
dan alle lichten
die wij ontsteken

dit licht ontstak U
toen U zelf naar ons toekwam

in onze wereld
is het goddelijke aanwezig
er in gelegd door U
en te vinden voor wie zoeken

in Jezus
het kind in de kribbe
kwam U naar ons toe
bedekte U Uw goddelijkheid
om ons menselijk te ontmoeten

Heer, voor die weldaad
danken wij U

Uw komen naar ons toe
maakt het voor ons mogelijk
met verwachting te leven
met licht dat leven geeft

niet langer tasten wij in het duister

door Uw komst naar ons toe
weten wij
waarheen wij op weg zijn
naar het openbaar worden
van Uw Koninkrijk

nu nog leven wij in de duisternis
ziekte en dood
oorlog en lijden
is nog onder ons
we kunnen het niet weg nemen
maar in die duisternis
weten wij van uw licht
dat geeft ons hoop en moed
niet de duisternis
maar Uw licht overwint
de duisternis zal niet overwinnen

Heer
voor hen voor wie het leven
ondragelijk is door de duisternis
bidden wij U
kom met een lichtstraal
hun leven binnen
laat het Kerst worden voor hen

voor onze gemeente
bidden wij U
maak haar tot
een lichtje dat verwijst naar
Uw Zoon
die ’t licht der wereld is

voor hen die angstig in de duisternis zijn
omdat ziekte of dood
zo dichtbij gekomen zijn
bidden wij U
doe in hun duisternis
’t licht opgaan van uw nabijheid

hoor ons als wij in stilte
hun namen noemen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U in onze wereld
een niet te doven licht ontstak

toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

Amen

Als licht dat niet vergaat

Heer, onze God
U bent het licht der wereld
in onze duisternis
straalt U

als licht dat niet vergaat
als licht
waarop de duisternis geen vat heeft

in Jezus Christus
is dat licht in onze wereld
binnengedrongen

in Hem wordt helder
waar het in Uw schepping om gaat
om licht
om louter licht

zo licht Uw goede schepping op
in Uw Zoon
die naar ons toegekomen is

Heer
voor deze lichtstraal
in onze duisternis
danken wij U

zij doet onze ogen gericht zijn
op het geheim van Uw schepping

de duisternis heeft niet het laatste woord
Uw licht
dat leven mogelijk maakt
Uw licht
dat het leven der mensen is
blijft stralen
in deze Ene in ons midden
deze Ene
in wie U
in ons midden gekomen bent

Heer
voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij als Johannes
van dit licht getuigt
er van zingt
in woord en daad

Heer
voor degenen
die zo zeer in duisternis zijn
dat zij geen licht meer zien
bidden wij U

voor hen die verslaafd zijn
voor hen die psychisch in de war zijn
voor hen die de draad van het leven kwijt zijn

doe hen iets van het licht zien
dat ieder mens verlicht

Heer
voor hen die strijden tegen de duisternis
voor dokters en verpleegsters
overal in de weer
voor geleerden die zoeken
voor vredestichters
dichtbij en veraf
voor onze overheid
bidden wij U
laat hun oog op Uw licht gericht zijn

voor degenen om wie wij in zorg zijn
bidden wij U
in stilte leggen wij hun namen aan U voor

Heer, dit bidden wij
in de naam van Hem
door wie in onze duisternis
het licht straalt
het licht
waardoor wij U herkennen
en aanspreken mogen als

Onze Vader

Amen

Een Woord dat de spanning breekt

Heer, onze God
wij danken U
dat u in onze wereld
dat ene bevrijdende Woord
gesproken hebt:
U is heden de Heiland geboren

voor ons onverwacht
klinkt dat Woord
maar het is een Woord
dat de spanning breekt

de spanning of het allemaal wel goed komt
de spanning of het eind
waarop wij afgaan
wel een happy end is

U doorbreekt verrassend deze spanning
deze spanning die wij wel voelen
maar niet doorbreken kunnen

U maakt in dit ene Woord
heel wat gebroken is
U maakt een verbinding met ons
om ons tot
bewoners van Uw Rijk te maken

Heer, wij danken U
dat u ons ook de weg naar
en van deze heelmaker gewezen hebt
U hebt Uw Woord gesproken
en het is te horen in onze wereld
door ons mensen

niet het zoeken naar U
is het laatste en enige
dat we kunnen
U laat zich vinden
verrassend
weerloos
daar begint Uw weg van heelmaking

Heer, voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij getuige is
van dit gesproken Woord
dat zij degenen acht
waarmee U wilt beginnen
de weerlozen, de kwestbaren
degenen die de aansluiting gemist hebben
degenen die lijden onder relaties
die gebroken zijn

Heer, geef ons moed en kracht
teken van heelmaking te zijn

dit bidden wij U
in de naam van Hem
die de relatie tussen U en ons heel maakte
waardoor wij U mogen aanroepen
als

Onze Vader

Amen