U die mens geworden bent

Heer, onze God
U die mens geworden bent
zoals wij allen zijn
een mens met God
en met zijn broeders en zusters
de Koninklijke mens

ontferm U over ons
U kent de spanning waarin wij leven
hoe moeilijk het is
nu reeds te leven als mens naar Uw hart
in deze wereld die voorbijgaat

Heer, voor een ieder van ons persoonlijk
in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Zij gaat in het duister

Heer onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
zij gaat in het duister
terwijl er een groot licht is opgegaan

dat licht wil zij maar niet zien
zij grijpt het niet

Heer, juist omdat wij U zien
dat grote licht in de duisternis
zien wij hoe duister het is
hoe weinig werkelijk uitzicht er is
hoe zeer alles bij het oude blijft
de oorlog, de honger, de discriminatie

zonder U is dat alles vanzelfsprekend
zonder U leggen we ons er bij neer
wat kunnen we anders

daarom roepen wij U
voor ons zelf en onze wereld

HEER, ONTFERM U
CHRISTUS, ONTFERM U
HEER, ONTFERM U

Overal wordt naar U gezocht

Heer, onze God
overal wordt naar U gezocht
velen proberen U te vinden
in de hemel
hoog boven ons verheven in de diepte
in diepzinnige theorieën of
fijnzinnige theologieën

U wordt er niet gevonden
U geeft zich daar niet te kennen
al dat zoeken verhult
onze hoogmoed

wij willen een God
die hoog, sterk, machtig is
een God die onze kleinheid compenseert
een God zoals wij zelf
in onze dromen willen zijn

we kunnen het maar niet geloven
dat U zich laat vinden bij de kleinen
dat Uw goddelijke majesteit
geen kroon
maar een kruis is

U laat zich vinden bij hen
die om recht strijden
die niet opgeven
weerstand te bieden tegen onrecht

U laat zich vinden bij hen
die kleingehouden worden

U laat zich vinden bij hen
die zwak en weerloos zijn

U laat zich vinden bij hen
die grenzen tussen mensen overbruggen
bij vredestichters
bij hen die trouw blijven aan elkaar

bij hen bent U te vinden
ongeacht of zij nu in U geloven of niet

U gelooft in hen

Heer, wij bidden wij om Uw Geest
opdat onze richting van zoeken veranderd wordt

niet omhoog, niet bij de macht
maar bij onszelf
onder mensen

Heer, laat Uw Geest
ons richten
opdat wij U vinden

Amen

U hebt het licht doen worden

Heer, onze God

U hebt het licht doen worden

in onze wereld, in ons leven,
de nacht is ver, de morgen nabij

door dat licht zien wij
de duisternis van ons bestaan
de ziekte, de dood,
het hoort niet
de oorlog en het lijden,
het vloekt met uw licht

te velen lijden eronder
te velen gaan erin ten onder

Heer, hoor ons
wij zijn tegen die duisternis
en haar boze krachten
niet bestand

daarom roepen wij
ontferm U over ons
ontferm U over de aarde
ontferm U over de wereld

houd ons vast
opdat wij niet ten onder gaan

Amen

U bent het Woord

Heer, onze God
U bent het Woord
dat tot ons gesproken is
het Woord dat inhoud heeft
het Woord
dat tegelijk daad is.

Heer, ontferm U over ons
die zoveel woorden spreken
zonder iets te zeggen
woorden zonder kracht
niet in staat anderen te bemoedigen

Heer, onze God
U bent het leven
U Woord spreekt ons van leven
U Woord schenkt ons dat leven
U deelt dat leven met ons
Schenk onze woorden dan ook uw kracht.

Heer, ontferm U over ons.