U God van mensen

Heer, onze God
U die mens geworden bent
naar ons toegekomen bent
als onze partner
U die niet anders God wil zijn
dan als God van mensen

wij bidden U
om ontferming voor de Uw wereld
door U geschapen
om schouwplaats te zijn
van Uw menselijkheid
waar de mens vrijuit kan leven

ontferm U over onze wereld
waarin de menselijkheid
zo vaak verborgen wordt
door onmenselijkheid

Heer, voor de wereld in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die op aarde aanwezig wil zijn
in Uw gemeente
Uw lichaam
de helper bij het losmaken van de nieuwe aarde
uit de wereld die wij kennen
door nu reeds de plaats te zijn
waar Uw toekomst gevierd
Uw menselijkheid geroemd wordt

ontferm U over Uw gemeente
angstig in de spanning
waarin zij verkeerd
tussen het nieuwe dat nog niet is
en het oude dat nog niet voorbij gegaan is
maar zingend van Uw toekomst
levend van hoop

Heer, voor Uw gemeente in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Een groot licht is opgegaan

Heer onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
zij gaat in het duister
terwijl er een groot licht is opgegaan

dat licht wil zij maar niet zien
zij grijpt het niet

Heer, juist omdat wij U zien
dat grote licht in de duisternis
zien wij hoe duister het is
hoe weinig werkelijk uitzicht er is
hoe zeer alles bij het oude blijft
de oorlog, de honger, de discriminatie

zonder U is dat alles vanzelfsprekend
zonder U leggen we ons er bij neer
wat kunnen we anders

daarom roepen wij U
voor ons zelf en onze wereld

HEER, ONTFERM U
CHRISTUS, ONTFERM U
HEER, ONTFERM U

Uw schepping zo diep gevallen

Heer ontferm U
over Uw schepping
zo diep gevallen
dat zij er bijna aan kapot gaat
doe aanbreken Uw dag
Uw schepping van louter goed

Heer ontferm U
over Uw gemeente
zichtbaar
maar bovenal in onze tijd
onzichtbaar
werkend aan het komen van Uw Rijk
door hier op aarde vol te houden
te troosten
hoop te bieden
trouw te zijn

Heer, ontferm U
over een ieder van ons persoonlijk
open ons de ogen
dat wij uw vrede blijven zien
uw vrede
waarin mensen zonder rang of stand,
zonder macht of rijkdom kunnen leven
uw vrede
die in uw zoon Jezus
onder ons gestalte kreeg

Hem loven wij
KYRIELEIS

Als U ons niet vasthoudt

Heer, onze God
U die komt om de aarde te richten
om recht te maken al wat krom is
Heer, voor de aarde bidden wij U
voor de aarde
waar zoveel scheef gegroeid is
dat tallozen niet meer kunnen leven
waar verhoudingen zo krom kunnen zijn
dat we ons alleen nog maar
met geweld veilig voelen

voor deze aarde bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die zich door Uw Heilige Geest
mensen verzameld hebt op aarde
om Uw naam te roepen
Heer, voor deze mensen bidden wij U
verzameld tot Uw gemeente
een venster van Uw koninkrijk
en juist daardoor op vele plaatsen
vervolgd en gewantrouwd

voor Uw gemeente bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die ook met ieder van ons
apart wilt optrekken
U bidden wij voor onszelf
voor ons kleingelovigen
aangevochten, twijfelende mensen
snel in verwarring gebracht
door ziekte, ellende of dood
geneigd U los te laten
als U ons niet vasthoudt

voor onszelf bidden wij U

HEER ONTFERM U

Leid ons terug naar Uw Woord

Heer, onze God,
ontferm U over de wereld, uw wereld

onze wereld
waarop maar geen vrede wil komen
waar martelingen en onderdrukking
maar doorgaan

onze wereld
waarop mensen van honger sterven
van jong tot oud
waar dood is en verdriet

waar mensen ook
omwille van hun overtuiging
vermoord worden

Heer
ontferm U over onze wereld
laat haar toch acht slaan
op uw woord, vlees geworden
menselijk ons nabij
zodat ze niet aan U voorbij leeft
alsof er niets is gebeurd

Heer
ontferm U over de wereld
door U te ontfermen
over uw gemeente
over ons
heen en weer geslingerd
tussen uw vlees geworden Woord
en de werkelijkheid
die we dagelijks ervaren

ontferm U over ons
als we verkeerd kiezen
onder de indruk van machten rondom
leid ons op de weg van uw gerechtigheid
leid ons terug naar uw Woord dat standhoudt
opdat wij doen
waartoe wij geroepen zijn:
in deze onze wereld en uw wereld
de lofzang van uw Naam
te zingen

Amen