Soms lijkt het even

Heer, onze God,
voor de wereld in nood
roepen wij U aan om ontferming

het zuurdesem
dat U in de wereld gebracht hebt
lijk te weinig
soms gist het even
soms lijkt het even
alsof uw Koninkrijk komt

toch is het te vaak
het bestaande dat wint
en zijn het de machtigen
die in eindeloze herhaling
hun macht bevestigen
Heer, ontferm U over de wereld

Heer, onze God
voor Uw gemeente in nood
roepen wij U aan om ontferming

open haar de ogen dat zij zien wat U ziet
de oren dat zij horen wat U hoort:
de stem van de stemmelozen,
de naam van de naamlozen
maak haar tot de plaats waar deze kinderen van God
hier reeds een naam en een stem krijgen,
waar de kleinen grootgemaakt worden,
en laatsten tot eersten
Heer, ontferm U over Uw gemeente

Heer, onze God
voor een ieder van ons
roepen wij om ontferming
beneden de maat blijvend
te weinig mens gemeten aan U en uw Mensenzoon
op ons zelf teruggetrokken
elkander ontlopend
omdat we elkaar
niet in de ogen durven te zien
de blanke de zwarte niet
de man de vrouw niet
de hetero de homo niet
Heer ontferm U over ons

U wijst ons de weg

Heer, onze God
U bent het licht
het licht der wereld,
u wijst ons de weg
in onze duisternis

Ontferm U over deze wereld,
zoveel mensenlevens
worden genomen,
zoveel levens worden
van nul en generlei waarde geacht
duizenden sterven van honger,
onnodig

Ontferm U over onze wereld
zoveel mensen bezwijken
door oorlog of verwaarlozing

zoveel mensen
verdwalen in deze wereld,
verward, verslaafd, depressief,

doe oplichten over hen
uw leven, uw licht,
zend hun mensen als engelen,
ja, ontferm U over ons, uw mensen.

Het licht der wereld

Heer, onze God,
U bent het licht der wereld
U brengt het heil, de vrede
U schenkt genezing en toekomst

Daarom roepen wij U aan om ontferming
zie ons aan
zie de moeite en pijn
waarmee wij mens zijn
met zoveel duister om ons heen
en ook in onszelf

zie onze pogingen
recht te maken wat krom is
vrede waar oorlog is

zie onze pogingen
relaties te herstellen die gebroken zijn
te verzoenen wat onverzoend is

zonder U, Heer
hebben onze pogingen geen zin

daarom roepen wij U aan:
HEER ONTFERM U

U die mens geworden bent

Heer, onze God
U die mens geworden bent
zoals wij allen zijn
een mens met God
en met zijn broeders en zusters
de Koninklijke mens

ontferm U over ons
U kent de spanning waarin wij leven
hoe moeilijk het is
nu reeds te leven als mens naar Uw hart
in deze wereld die voorbijgaat

Heer, voor een ieder van ons persoonlijk
in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Zij gaat in het duister

Heer onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
zij gaat in het duister
terwijl er een groot licht is opgegaan

dat licht wil zij maar niet zien
zij grijpt het niet

Heer, juist omdat wij U zien
dat grote licht in de duisternis
zien wij hoe duister het is
hoe weinig werkelijk uitzicht er is
hoe zeer alles bij het oude blijft
de oorlog, de honger, de discriminatie

zonder U is dat alles vanzelfsprekend
zonder U leggen we ons er bij neer
wat kunnen we anders

daarom roepen wij U
voor ons zelf en onze wereld

HEER, ONTFERM U
CHRISTUS, ONTFERM U
HEER, ONTFERM U