Uw onbegrijpelijke liefde

Heer, onze God,
wij bidden U
met ons te zijn
als wij met elkaar
Kerst vieren

als we met elkaar
de komst van Uw Zoon
Jezus Christus
in onze wereld
gedenken

Heer, wij vragen U
open onze harten
voor Uw geheimenis
voor Uw trouw
aan ons mensen
Uw onbegrijpelijke liefde
die ons niet loslaat

Heer, geef dat wij
verlicht door Uw Heilige Geest
tot mensen worden
met een onvergankelijke hoop

Amen

Leer ons Uw Woord te geloven

Heer, onze God
dat U het bent
die naar ons toekomt
willen wij maar niet waar hebben

we kunnen het maar niet geloven
dat U zelf Uw koninkrijk openbaar zal maken
op Uw tijd en Uw gelegenheid

we kunnen het ons maar niet voorstellen
dat U dat openbaar maken
begonnen bent in Uw zoon Jezus Christus

Hij is degene die naar ons toegekomen is

Heer, het lijkt allemaal zo wereldvreemd
dat ons slechts twee mogelijkheden resten
het geloof in U op te geven
of zelf in ons handelen en spreken
op Uw komst vooruit te lopen

Heer, vergeef ons deze hoogmoed
leer ons opnieuw U op Uw woord te geloven

Uw woord dat u gesproken hebt
In Uw zoon Jezus Christus
Hij is de toekomst
die U ons en onze wereld bereidt
niet te stoppen door wie of wat dan ook

Heer, dit leren wij door Uw Geest
spreid haar uit over ons

dan zal het getuigenis van ons
aangaande U
zuiver in onze wereld klinken

Amen

Omwille van ons neergedaald

Heer, onze God
telkens opnieuw
denken en geloven wij
dat U zich wel met ons bezighoudt

omdat we iets goeds doen
verwachten wij beloond te worden
door U

we doen toch ons best
U te dienen
of iets van het leven te maken

wij kunnen ons niet voorstellen
dat wij zoals wij zijn
voor U niet kunnen bestaan
zondig zijn

Heer, wij kunnen dat oordeel
ook niet dragen
als we niet tegelijkertijd
van Uw vergeving weten

dat U omwille van ons
neergedaald bent

Heer, U wilt ons meenemen
naar Uw toekomst

wij bidden U
maak ons daar vrij voor
zegen wat in ons doen
naar Uw toekomst wijst

laat zo ons leven
tot eer van Uw naam zijn

amen

Om ons menselijk te ontmoeten

Heer onze God
om U te zoeken
kijken wij zo vaak omhoog
zo maken wij
een beeld van U
als de hoog verhevene
de almachtige
de ongenaakbare
de verborgene

Heer, vergeef het ons
schenk ons Uw geest
opdat wij U leren kennen
zoals U bent
als degene
die mens geworden is
om ons menselijk te ontmoeten
als onze naaste

Heer, leer ons zo
de menselijkheid
die stand houdt
en toekomst heeft
voorbij de dood

Amen

Zo maar, onverwacht

Heer onze God
zo maar, onverwacht
hebt U in onze wereld
dat ene woord laten klinken
dat ene woord
dat bevrijdt en uitzicht biedt

U is heden de Heiland geboren

Heer, wij bidden U
maak ons ontvankelijk
voor dat woord

dat woord dat
-zo wonderlijk –
vleesgeworden is
niet in een machtige volwassene
maar in een weerloos kind
in een kribbe

Heer, wij bidden U
schenk ons Uw geest
opdat wij dit woord verstaan
als tot ons gesproken

als een woord
dat ons leven draagt
en bepaalt

Amen