In Uw nabijheid

Heer, onze God
in Uw nabijheid
worden wij onze nood
gewaar

U bent een toonbeeld
van leven
van vrede
van toekomst

hoe schamel
steken wij daarbij af
zonder Uw aanwezigheid
hadden we ons allang
bij de feiten van alledag
neergelegd

maar juist door U
weten wij
dat er toekomst is

daarom roepen wij U aan
ontferm U
blijf bij ons

juist door U
weten wij
dat het zin heeft
te blijven protesteren
tegen geweld, onrecht
honger en oorlog

een protest
dat altijd klinkt
wanneer wij U aanroepen

ontferm U Heer

De nood is groot

Heer, onze God
om ontferming bidden wij
voor uw wereld
de nood is groot
tot de tanden toe bewapend
staat men tegenover elkaar
niet bereid toe te geven

Tekenen van uw heil en
van uw nieuwe schepping
zijn nauwelijks meer merkbaar

Heer, ontferm U
over uw schepping
zo diep gevallen
dat zij er bijna aan kapot gaat
doe aanbreken uw dag
uw schepping van louter goed

Heer, onze God
om ontferming bidden wij U
voor uw gemeente, zichtbaar,
maar in onze tijd vooral ook onzichtbaar
werkend aan het komen van uw Rijk:
door het hier vol te houden op aarde
door te troosten, hoop te bieden
trouw te zijn

Ontferm, U, Heer
over Uw gemeente
behoed haar voor moedeloosheid

Heer, onze God
om ontferming bidden wij U
voor ieder van ons persoonlijk
lief en leed delend
in het lief altijd het leed
en in het leed altijd het lief
mede voelend

Heer doe ons niet
moedeloos worden
door al die dubbelheid
van die ervaringen die wij delen
zodat wij gericht blijven
op het komen van uw Rijk.
Amen

U hebt ons goed geschapen

Heer onze God
U hebt ons goed geschapen
U zag de wereld aan
toen U haar voltooide
en kon niet anders zeggen
dan goed, ja zeer goed

dat kan toch niet gezegd worden
als we de honger, de ongelijkheid
het teisterende geweld zien
op zoveel plaatsen in de wereld

zo veel maken we er net van
met elkaar
alle goede voornemens en spijt
ook in het nieuwe jaar dat komt
zal de balans niet anders zijn
dan in het vorige

Heer, voor moed en uitzicht
zijn wij van U afhankelijk
van U die ondanks alles
de goedheid van de wereld
blijft zien

houd ons daarom vast

daarom bidden wij U

Heer ontferm U