Zo klein en machteloos

Heer, onze God
Wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
waar maar geen vrede wil komen
of waar vrede de dekmantel is
voor onrecht en onderdrukking
waar geweld en marteling
de boventoon voeren
waar het verkeer zijn
talloze slachtoffers eist

voor deze aarde
die zo vaak ontaard is
bidden wij U om ontferming

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor Uw gemeente op aarde
zo klein en machteloos
ten opzichte van de geweldenaren
ontferm U over haar
opdat Uw gemeente niet te prooi valt
aan de moedeloosheid
omdat er toch niets verandert

….

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor onszelf
in wie de angst diep geworteld is
ontferm U over ons
opdat wij Uw vrede blijven zien
Uw vrede
waarin mensen zonder rang of stand
zonder macht of rijkdom kunnen leven
Uw vrede
die in Uw zoon Jezus
onder ons gestalte gekregen heeft

Hem loven wij
kyrieeleis

Broedplaats van Uw heil

Heer onze God
wij roepen U aan voor de nood van onze wereld
in de ban van het oude liedje
van macht en geweld
onze wereld
waarin Uw woord
niet gehoord wordt
waarin Uw nieuwe begin
niet opgemerkt wordt
onze wereld
die van catastrofe naar catastrofe gaat
onze wereld
die de vrede zoekt met wapens

hoor ons als wij U bidden:

Heer, ontferm U

Heer, onze God
wij roepen U aan voor de nood van Uw gemeente
bedoeld als Uw broedplaats van heil
Uw leerschool van het geweten
de plaats waar Uw nieuwe lied gezongen wordt
Heer, wij roepen U aan in haar nood
Uw op aarde uitgeroepen naam
hoort zij niet
de vrede wordt gezocht bij
de machtigen en de heersers
van deze eeuw

hoor ons als wij U bidden:

Heer, ontferm U

Heer, onze God
wij roepen U aan voor de nood van een ieder van ons persoonlijk
hoever zijn wij afgedwaald
van hoe U ons bedoelt
vrije mensen
zingend het nieuwe lied
van Uw stralende morgen
ons schikkend naar Uw regering van heil
open voor de nood van hen
voor wie wij de naaste zijn

hoor ons als wij U bidden:

Heer, ontferm U

Ziende op U

Heer, onze God

vanuit onszelf vermoeden wij wel
dat veel van wat wij doen of nalaten
de toets der kritiek, de toets van uw oordeel
niet kan doorstaan

in ons leven
maar ook in het groot
geven eigen belangen
te vaak de doorslag

wij vermoeden het
maar ziende op U
weten we
hoezeer dit bij ons hoort
hoe graag we ook willen
hoe kunnen wij onszelf veranderen?

Heer, daarom roepen wij U
om ontferming aan

U, het teken in ons midden
van ware menselijkheid
waarin de belangen van de ander
zwaarder wegen dan de eigen

U bent het die ons uitzicht biedt
uitzicht dat het anders kan,
dat ook wij anders kunnen
omdat het bij U anders is

Heer, help ons
ontferm U over ons
ontferm U over de wereld

Amen

In Uw nabijheid

Heer, onze God
in Uw nabijheid
worden wij onze nood
gewaar

U bent een toonbeeld
van leven
van vrede
van toekomst

hoe schamel
steken wij daarbij af
zonder Uw aanwezigheid
hadden we ons allang
bij de feiten van alledag
neergelegd

maar juist door U
weten wij
dat er toekomst is

daarom roepen wij U aan
ontferm U
blijf bij ons

juist door U
weten wij
dat het zin heeft
te blijven protesteren
tegen geweld, onrecht
honger en oorlog

een protest
dat altijd klinkt
wanneer wij U aanroepen

ontferm U Heer

De nood is groot

Heer, onze God
om ontferming bidden wij
voor uw wereld
de nood is groot
tot de tanden toe bewapend
staat men tegenover elkaar
niet bereid toe te geven

Tekenen van uw heil en
van uw nieuwe schepping
zijn nauwelijks meer merkbaar

Heer, ontferm U
over uw schepping
zo diep gevallen
dat zij er bijna aan kapot gaat
doe aanbreken uw dag
uw schepping van louter goed

Heer, onze God
om ontferming bidden wij U
voor uw gemeente, zichtbaar,
maar in onze tijd vooral ook onzichtbaar
werkend aan het komen van uw Rijk:
door het hier vol te houden op aarde
door te troosten, hoop te bieden
trouw te zijn

Ontferm, U, Heer
over Uw gemeente
behoed haar voor moedeloosheid

Heer, onze God
om ontferming bidden wij U
voor ieder van ons persoonlijk
lief en leed delend
in het lief altijd het leed
en in het leed altijd het lief
mede voelend

Heer doe ons niet
moedeloos worden
door al die dubbelheid
van die ervaringen die wij delen
zodat wij gericht blijven
op het komen van uw Rijk.
Amen