Uw onbegrijpelijke barmhartigheid

Heer, onze God

bijeen zijn wij gekomen
om U te gedenken
wat U aan ons en voor ons
gedaan hebt

Uw wil is gedaan
door Uw Zoon
onze Heer Jezus Christus

de dood is Hij ingegaan
opdat wij eeuwig leven mogen

Heer
vanuit onszelf
kunnen wij alleen verloren gaan
Uw redding hebben wij niet verdiend
U hebt het ons geschonken
in Uw onbegrijpelijke barmhartigheid
door aan ons gelijk te worden

wij bidden U
laat Uw Geest
Jezus Christus
in ons midden oplichten

want dan kunnen wij
U danken

dan kunnen wij in woord en daad
in wat wij doen en laten
Uw barmhartigheid jegens ons
begrijpen en laten gelden

dan kunnen wij in dankbaarheid
in onze wereld
tekenen van Uw eeuwige leven
oprichten

amen

Raak ons aan

Heer, onze God

wij geven graag
groot op over alles
wat wij kunnen
en wie wij zijn

wij kunnen ook veel
maar één ding kunnen wij niet

U volgen
op de weg die U gaat

wij denken vaak van wel
dan wijzen wij op ons geloof
of op onze goede werken

maar als het er op aankomt
verloochenen wij U
gaan wij niet de weg
die U wijst
ontlopen wij het oordeel

Heer
als U ons dan niet aanziet
zijn wij verloren

daarom bidden wij U
zie ons aan
raak ons aan
met Uw Heilige Geest
en doe ons inkeren
tot U

amen

Als onze dienaar

Heer, onze God

U bent als onze dienaar
zo klein en onbetekenend
in ons midden

dat wij U
in onze grootheidswaan
over het hoofd zien

wij zoeken U
onder de machtigen
onder degenen
die hoog verheven zijn
en menen U daar
te vinden

Heer
vergeef ons
schenk ons Uw geest
opdat wij zoeken
waar U te vinden bent
ons neerbuigende
in ootmoed
naar de zwakken en de kleinen

amen

U te kennen

Heer, onze God

U te kennen
is iets
dat ons verstand
te boven gaat

wie zijn wij voor U
tijdelijke mensen voor de Eeuwige
zondige mensen voor Uw goedheid
onheiligen voor U als Heilige

als een verterend vuur
bent U

toch mogen wij U kennen
U hebt dat zelf mogelijk gemaakt
door naar ons toe te komen
om onze harten voor U te openen

U verborg Uw godheid
in Uw zoon Jezus Christus
die één van ons was
Hij bleef voor U staan
in Uw vuur
in Uw oordeel

Heer, wij bidden U
open onze ogen
voor deze daad
van louter goedheid

raak ons aan met Uw Geest
opdat wij tot geloof komen

amen

Raak ons aan

Heer, onze God

met al ons vermogen
met al onze denkkracht
lukt het ons niet
voor ons en onze wereld
een toekomst van heil
op te bouwen

U bent het
die dat voor ons doet

in Uw zoon Jezus Christus
is deze toekomst
voor ons en onze wereld
opgelicht

U belooft ons
dat deze toekomst
naar ons toekomt

wij hoeven daar niets voor te doen

het enige dat U van ons vraagt
de komst er van
niet in de weg te staan
met al onze pogingen

maar getrouw diegenen
te dienen
de U Uw broeders en zusters noemt
degenen die in onze wereld
niet mee tellen

Heer
maak ons daartoe bereid
raak ons daartoe aan
met Uw Heilige Geest

amen