uw lokstem

Heer, onze God

wat een onuitsprekelijke genade
valt ons ten deel

wij die vanuit onszelf
U telkens ontrouw zijn

in ons handelen
doen alsof wij U niet kennen

U keert zich van ons niet af

van ons
die geen ontferming verdienen

van ons
die niet Uw volk zijn

Uw liefde
laat zich door ons niet storen

U lokt ons
U wilt ons

daarin bent U tot het uiterste gegaan

in Uw Zoon Jezus Christus
hebt U Uw stem
in onze wereld laten horen

Uw stem die ons weglokt
van de wereld
waarin onze levensdrift
alles bepalend is

Heer
daarvoor danken wij U

U hebt ons de ogen geopend
voor deze liefde van U

U hebt ons de oren geopend
voor Uw lokroep

Heer
voor Uw gemeente
bidden wij U
dat zij de plaats op aarde is
waarin van Uw oordeel
én Uw liefde geweten wordt

voor onze wereld bidden wij U
waar zo veel mensen kapot gaan
aan onze levensdrift
die zo makkelijk omslaat
in haat en woede

versterk de gematigde krachten
in …

voor leden van Uw gemeente
bidden wij U
telkens opnieuw in de ban
van wat in U geoordeeld is
de ziekte en de dood

raak ons aan
opdat wij in de wereld van zonde en dood
Uw stem van liefde en leven horen

zo bidden wij U voor hen
wier namen wij in stilte noemen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie uw lokstem in onze wereld klonk
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader

amen

opdat zij gered worden

Heer, onze God

wij danken U
dat de weg die Uw evangelie
door de wereld gaat
tot op de dag van vandaag
doorgaat

telkens opnieuw opent U
mogelijkheden
die voor ons verborgen zijn
buiten ons en in ons

wij hebben de verkondiging
van Uw Koninkrijk gehoord
geopenbaard in Uw Zoon Jezus

wij hebben in Hem
onze toekomst gezien
die U voor ons ontsloten hebt
toen U de dood
voor ons bent doorgegaan

wij danken U
voor dit perspectief
dat wij door U
gekregen hebben

Heer
houd ons vast
bij dat geloof
want moeilijk is het

wij hunkeren naar Uw bevrijding
maar op het moment
dat we daarvan horen
weten we dat
dat het loslaten betekent
van het leven dat ons lief
en bekend is

dat boezemt ons angst in
dan houden we maar
liever vast aan onze oude adam

Heer
behoed ons
voor het ongeloof

daarom bidden wij U
voor Uw gemeente
de plaats op aarde
die U geschapen hebt
om mensen met Uw Naam
bekend en vertrouwd te maken

Heer
geef Uw gemeente toekomst
laat haar de mogelijkheden zien
die U haar biedt

voor hen in onze wereld
in onze stad of wijk
die lijden
aan het geloof in onszelf
bidden wij U

raak hen aan met Uw Heilige Geest
opdat zij gered worden
en uitzicht hebben

zo bidden wij U ook
voor leden van onze gemeente
die worstelen met pijn en dood

raak hen aan opdat zij weten
dat U hun toekomst bent

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Uw Zoon
die ons voorging
U te eren en te prijzen
door ons te leren
U aan te spreken als

Onze Vader

amen

als in een droom

Heer, onze God
wij danken U
dat U ons bestaan
binnenkomt
als in een droom

U forceert ons niet
niet met geweld
dwingt u ons
er aan te geloven

kwetsbaar als een droom
niet geacht in onze werkelijkheid
wijst U ons de weg
naar uw toekomst

naar Uw toekomst
die begonnen is
in Jezus Christus
Hij is de koning
die wij voor de wereld verwachten

deze Ene
kwetsbaar zoals wij
Hij is het teken van hoop
in ons midden

wij danken U
voor de getuigen van deze droom
die door de eeuwen heen
telkens weer
tegen de feiten in
getuigen van wat zij
in de droom
van Uw Rijk gehoord hebben

dat het niet hopeloos is
dat het niet zinloos is
met verwachting te leven

wij bidden U voor Uw gemeente
dat zij zich door deze droom
laat leiden

voor zieken bidden wij U
voor verdrietige mensen
voor stervende en eenzame mensen
voor verslaafden en versloofden
voor depressieve mensen
en voor hen
die wij in stilte noemen

dit bidden wij U
in de naam van Hem
door wie wij
als Zijn broeders en zusters
U
met Hem
mogen aanroepen als

Onze Vader

amen

met ons

Heer, onze God
wij danken U
dat op aarde
de naam van Uw Zoon
onze Heer
de naam van Jezus
geroepen is

wij danken U
dat wij daardoor mogen weten
dat U een God bent
die alleen maar God wilt zijn
met ons
Immanuël

Heer
wij danken U
dat er tot op vandaag
nog altijd mensen gevonden worden
die Uw naam bekend maken
die Uw geschiedenis
Uw toekomst
niet verheimelijken
maar openbaar maken
bekend maken aan overheden en machten
bekend maken aan ieder die het horen wil

zegen hen

amen

Uw komst versneld

Heer, onze God
wij danken U
voor het woord
dat U in Jezus Christus
tot ons sprak

wij danken U
dat wij het gehoord hebben
dit woord
dat geschiedenis maakt
dit woord
dat de slavernij
waarin wij gevangen zijn
doorbreekt

Heer
laat dit getuigenis
op aarde niet verstommen
dit getuigenis
dat tot troost is
voor de zwakken

Heer
voor Uw gemeente
bidden wij U
dat zij zich bekeert
zich afkeert van de bindingen
waarin zij gevangen is
dat zij zich ent in U

geef ons moed daartoe

dan wordt Uw pad geëffend
Uw komst versneld

amen