spreek ons aan

Heer, onze God

wat hebben wij als mensen
meer tegen elkaar te zeggen
dan woorden
die we vanuit onszelf
al kennen en weten

echt iets nieuws
iets dat we nog niet wisten
kunnen wij niet zeggen

tenzij
ja tenzij U onze woorden opneemt
en tot Uw woorden maakt

dan spreekt U ons toe
dan horen we werkelijk nieuwe
en bevrijdende dingen

Heer
dat kunnen we niet afdwingen
er om vragen kunnen en mogen we wel

omdat U er voor gekozen hebt
Uw stem in onze wereld
in mensenwoorden te doen klinken

daarom bidden wij U
stort Uw Geest uit

spreek ons aan

en doe ons Uw grote daden
van barmhartigheid en menslievendheid
verstaan

amen

doorbreek onze eenzaamheid

Heer, onze God

wij kunnen vanuit onszelf
ons alleen maar goden voorstellen
die op ons lijken
beelden door ons gemaakt
projecties van onze verlangens

en als dat niet meer lukt
zoeken en vinden we god
in onszelf

Heer
wij bidden U
doorbreek deze eenzaamheid
dit zelfgesprek waarin we gevangen zijn

alleen U kan dat
U die geen mens
maar God bent

U
die onze stilte doorbreekt
met woorden
die voor ons vreemd
nieuw
maar vooral bevrijdend zijn

open
Heer
onze oren en ogen
voor Uw aanwezigheid bij ons
voor Uw heiligheid

kom en raak met Uw Heilige Geest
ons aan

amen

hoor ons

Heer, onze God

om ontferming bidden wij U
voor een wereld
die steeds maar weer
van uit zichzelf
wegen zoekt
en pogingen waagt
gerechtigheid en vrede
te doen aanbreken

maar daarin vaak
jammerlijk faalt

om ontferming binnen wij U
voor Uw kerk
die gehoord heeft
van Uw grote daden
en daardoor aangespoord
Uw Koninkrijk op aarde
zichtbaar wil laten worden

maar daarin vaak
jammerlijk faalt

om ontferming bidden wij U
voor een ieder van ons persoonlijk
wetend dat U voor ons strijdt
en dat wij daarom
stil mogen zijn
mogen vertrouwen
op U
op Uw inzet

maar daarin vaak
jammerlijk faalt

Heer
hoor ons
als wij voor de wereld
voor Uw gemeente
en voor onszelf
bidden

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

amen

geschapen als goed

Heer, onze God

hoe ver is Uw wereld
verwijderd van de bestemming
die U haar gaf

geschapen als goed
een plaats waar te leven is
voor mens en dier

op zoveel plaatsen
is de aarde verschroeid
en de bodem doordrenkt van bloed

onmachtig zijn wij
om dat te veranderen
om de aarde tot een bloeiende tuin
te maken

maar opgeven hoeven we niet
omdat wij van U weten

Uw die het visioen van
een rechtvaardige wereld
opgericht en gerealiseerd hebt

daardoor weten we
dat het niet blijft
zoals het is

daarom roepen wij aan
ziende de nood van de wereld

HEER ONTFERM U
CHRISTUS ONTFERM U
HEER ONTFERM U

de glimp van Uw menselijkheid

Heer
vanuit een wereld
waarin geen andere mogelijkheid
meer over lijkt
om conflicten met geweld
op te lossen
roepen wij U om ontferming aan

hoe ver af zijn wij
van het Rijk van Uw toekomst
van Uw menselijkheid en gerechtigheid

hoe onmachtig zijn wij
dat in onze wereld
in ons eigen leven
vorm te geven

Heer
vanuit deze nood
roepen wij U aan

ontferm U over ons

U bent in onze wereld
het teken van de toekomst

U bent de glimp
van menselijkheid
die wij herkennen
en waarnaar wij verlangen

daarom bidden wij U

HEER ONTFERM U