doe het gebeuren

Heer
wij kunnen U alleen maar bidden
Uw woord tot ons te spreken

Uw woord waarin leven is
Uw woord dat zo
een licht voor ons is

onze woorden kunnen alleen
maar naar U verwijzen

Heer
neem ze op
maak ze tot voertuigen
van U woord

doe het gebeuren
dat Uw stem
de stilte doorbreekt

dat wij door U
aangesproken worden

maak ons
daarvoor ontvankelijk
door de werking
van Uw Heilige Geest

amen

dan zal het gebeuren

Heer, onze God

de woorden die wij spreken
laat dat Uw woorden zijn
spreekt tot ons
o Heer

open daartoe onze oren
opdat wij in het getuigenis
van Uw profeten en apostelen
Uw woord tot ons horen

ja
dan zal het gebeuren
horende naar hen
dat onze woorden
door U bezield
worden tot Uw woord

dat bidden wij U

amen

omwille van ons nedergedaald

Heer, onze God
telkens opnieuw
denken en geloven wij
dat U zich wel met ons bezighoudt

omdat we iets goeds doen
verwachten wij beloond te worden
door U

we doen toch ons best
U te dienen
of iets van het leven te maken

wij kunnen ons niet voorstellen
dat ook ons beste dienen onder uw gericht valt
dat wij zoals wij zijn
voor U niet kunnen bestaan
en dat dat nu zonde heet

Heer
wij kunnen dat oordeel
ook niet dragen
als we niet tegelijkertijd weten
dat U omwille van ons neergedaald bent
in Hem die ons van uw vergeving doet weten

Heer
zo wilt U ons meenemen
naar uw toekomst

wij bidden U
maak ons daar vrij voor
zegen daarin alles wat wij doen
dat naar Uw toekomst verwijst

laat zo ons leven
tot eer van Uw naam zijn

amen

spreek ons aan

Heer onze God

Wij zoeken U
op plaatsen
waarvan wij denken
dat U zich daar laat vinden

in de hemel
in het verborgene van onze ziel
in de oneindigheid van het heelal
in de stilte van de natuur

Wij zoeken U daar
en soms denken wij U
te vinden

maar ons zoeken is vergeefs
wij vinden U niet waar wij zoeken
U laat zich alleen vinden
waar U zich te kennen geeft
waar U Uw woord
tot ons spreekt

dan kunnen wij alleen
het getuigenis
van Uw profeten en apostelen openen

en U vragen
die woorden door Uw geest
tot Uw woorden
te laten worden

spreek ons aan
dat bidden wij U

amen

raak ons aan

Heer, onze God

wij kennen U niet
als U het geloof
niet in ons wekt

vanuit onszelf
hebben wij alleen onszelf
om ons aan vast te houden

onze mogelijkheden en onze kennis
leiden ons dan

Heer
raak ons aan
met Uw Heilige Geest

opdat Uw woord
door ons gehoord wordt

opat wij horen
Uw wijsheid en Uw weg

opdat wij weten
dat onze oorsprong
bij U is

wees zo met ons

amen