Maak ons gevoelig

Heer, onze God
het lukt ons maar niet
U te vinden

hoe wij ook zoeken
tot in de diepste lagen
van onszelf, onze geschiedenis
onze natuur
onze werkelijkheid
wij vinden U daar niet

Heer, wij bidden U
maak ons bekend met
maak ons gevoelig
voor Uw spreken
laat voor ons
het geheim van Uw aanwezigheid
oplichten
in deze Ene
in Jezus Christus
mens met ons

maak ons ontvankelijk daarvoor
ook al worden we daardoor
in onze eigen ogen
en die van de wereld
wereldvreemde dromers

troost ons dan met Uw geest
doe ons dan weten
dat deze droom
door Uw Geest gewekt is

amen

Maak ons bekend wie U bent

Heer, onze God
wij bidden U
kom in ons midden

vanuit onszelf
kennen wij U niet

vergeef ons
omdat wij toch telkens weer denken
dat wij U vanuit onszelf kennen

vergeef ons
dat wij telkens weer een beeld
van U maken
naar ons beeld en gelijkenis

vergeef ons
dat wij telkens weer denken
dat U één van ons bent

Heer, zie ons aan
maak ons bekend
wie U bent

God die één met ons wil zijn
God die al onze goden ontmaskert
als grootsprekers
God die de laagste de eerste plaats geeft

Heer, wees zo in ons midden
dat wij afstand kunnen nemen
van wat zo op onze huid geschreven staat
de zucht naar meer, hoger en beter

Heer, maak ons tot mensen
die open zijn
U te ontvangen

Amen

U zet ons in de vrijheid

Heer, onze God
de weg die U ons wijst
wordt steeds weer
tot een wet
waaronder wij gebukt gaan
als we niet horen
dat U het bent
die hem ons wijst

U zet ons in de vrijheid
en wil niets liever
dan dat wij daarin blijven

ter bescherming van die vrijheid
gaf U ons Uw geboden

voor U belijden wij
dat wij de door U gegeven vrijheid
toch telkens weer verspelen
wij kunnen haar niet vasthouden
dan worden de geboden
tot een knellend juk
dan worden we door Uw geboden
aangeklaagd als overtreders

Heer, zie ons aan in deze lage staat
niet bij machte U te kennen
niet bij machte U te vinden

Heer, doorbreek ons zonder God zijn

kom in ons midden
leef Uw vrijheid voor
tot heil van ons en onze wereld

amen

Komen wij tot U

Heer, onze God

als mensen
die op aarde
Uw gemeente zijn
komen wij tot U

vergeef ons
dat wij daarin zo vaak falen
afgeleid door de lokstemmen
van de machten in de wereld

wij vragen U
leidt ons weer
door Uw zoon
op Uw weg
horend de stemmen
van de ontrechten

amen

Met al onze herinneringen

Heer, onze God
met al onze herinneringen
aan wat in het afgelopen jaar
gebeurd is
komen wij voor Uw aangezicht

er was vreugde en verdriet
hoop en wanhoop
rouw om wie gestorven zijn

opnieuw bleek
hoe wankelmoedig wij zijn
wij lieten U los
en hielden ons vast
aan wat ons vertrouwd en bekend is
vrede kwam er niet door
eenzaamheid werd niet opgeheven
ziekten niet uitgebannen
en honger niet gestild

er is maar weinig waarop wij ons
voor u beroemen kunnen

toch laat U ons niet los
U blijft die U bent
de barmhartige
degene die ons genadig is

versterk in ons dat geloof
opdat wij bemoedigd en getroost
het nieuwe jaar ingaan
wetend dat wij ons
in alles wat er gebeurt
mogen vasthouden aan U

Amen