De mens naar Uw hart

Heer, onze God

U wilde met ons verkeren
U hebt ons op het oog
daarom werd U één van ons
daalde U af naar ons toe
verborg U Uw god-zijn

als één van ons
was U in ons midden
droeg U het oordeel
over ons bestaan

voor deze daad van zachtmoedigheid
danken wij U
zo hebt U
door zich te vernederen
de mens naar Uw hart opgericht
de mens vol goedheid
de zachtmoedige
die de aarde zal beërven

zo hebt U zich aan ons geopenbaard
als de goede
ja, als de enige
die goed genoemd kan worden

in deze ene
in Uw zoon, onze Heer
zien wij ons leven
het oordeel over ons bestaan
maar ook de toekomst ervan

Heer
wij bidden U
schenk ons de vroomheid
dat wij niet aan ons oude leven
blijven hangen
maar ons heil
van Hem verwachten

maak ons zo in onze wereld
tot getuigen
van deze zachtmoedige

Heer
doe ons er van doordringen
dat aan deze zachtmoedige
de aarde als erfdeel gegeven is

voor allen
die lijden onder de hardheid
van onze wereld
die lijden aan de overmoedige
bidden wij U
de slachtoffers van oorlogen
ziekten en honger

voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij niet ophoudt
in deze zachtmoedige
te blijven geloven

dat de wereld weet
dat wij zijn tafelgenoten zijn

voor leden van Uw gemeente
bidden wij U
die zuchten onder de last
van het leven
in stilte noemen wij U namen

door Jezus Christus
onze Heer

amen

%d bloggers liken dit: