Deelgenoot van onze wereld

Heer onze God
wij danken U voor Uw Woord
dat in Uw Zoon Jezus Christus
vleesgeworden is
deelgenoot van onze wereld

dat geeft ons hoop en toekomst

nu weten wij
dat onze wereld met zijn wanorde
voorbijgaat
dat onze aarde een plek zal zijn
waar geleefd kan worden
door alle mensen
in vrede en gerechtigheid

die wereld gaat zeker komen
omdat Uw Woord vleesgeworden is

dit geloof heeft U
in onze harten gelegd
daarom bidden wij U

voor allen die lijden aan de duisternis
voor mensen die verdriet hebben
voor mensen die treuren

voor Uw vredestichters en verzoeners
bidden wij U
voor hen die Uw vreemde woorden
in onze wereld spreken
vaak niet gehoord of begrepen

voor Uw gemeente bidden wij U
en voor alle ambtsdragers
over de gehele wereld
Uw gemeente
de plaats waar Uw Woord in tel is
waar er aan vastgehouden wordt
in een volhardend geloof
dat Uw Woord vlees geworden is
dat alleen dat Woord
dingen voortbrengt die standhouden
vrede en gerechtigheid
waarheid en liefde

dit bidden wij U
omwille van Hem
in wie geopenbaard is
dat Uw Woord vleesgeworden is

en die voorkwam
dat wij in verzoeking geleid werden
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen

%d bloggers liken dit: