dit is onze redding

Heer, onze God

hoe groot en wonderbaar
is Uw liefde voor ons

wij beminnen hen
die ons beminnen

maar U bemint hen
die zich van U afkeren

met schaamte herkennen wij ons daarin

U laat zich daardoor evenwel
niet weerhouden

Heer
daarvoor danken wij U
dat is onze redding
daardoor blijft er voor ons
uitzicht

zo ver ging Uw liefde voor ons
dat U in ons midden kwam
als één van ons

in Jezus Christus vond Uw liefde
zijn voltooiing

wij danken U
dat U ons door Hem
de mogelijkheid gegeven hebt
U te kennen

dat U ons daardoor
door Uw Heilige Geest
de oren opende

Hem horende
kunnen wij alleen maar belijden

U bent God en geen mens

daarvan hangt ons heil en onze toekomst

Heer
wij bidden U
voor alle tekenen in ons midden
dat Uw liefde het kwaad overwint
open ons daarvoor de ogen

wij bidden U voor …

Wees zo ook me leden van onze gemeente
die worstelen met ziekte en dood
sta hen bij in dagen van verlies en rouw
neem hen in uw armen

dat bidden wij U ook
voor hen die in onze harten zijn
en wier namen wij in stilte noemen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U ons Uw grote naam bekend maakte
toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: