Dit onuitsprekelijke wonder

Heer, onze God
naar ons toegekomen bent U
wat een genade is dat
U hebt ons aangesproken
zodanig
dat wij U kunnen horen

Heer
voor dit onuitsprekelijke wonder
zeggen wij U dank

om ons te ontmoeten
hebt Gij
Uw God-zijn verborgen

zonder dat hadden wij
U niet verstaan
ja, hadden wij niet kunnen bestaan

in Jezus Christus
bent U naar ons toegekomen
in dit kind in de kribbe
hebt U ons aangesproken

meer dan dat
U hebt ons niet alleen aangesproken
U hebt Uw woord
zelf ten volle geleefd

in Hem hebt U
ons bestaan gedragen
niet om te oordelen
maar om ons te dienen

om ons door de dood heen
Uw eeuwige leven
Uw leven dat stand houdt
te schenken

Heer
wij danken U
voor dit wonder van de kerst

wij danken U
dat wij in dit wonder
Uw woord gehoord hebben
Uw woord dat leven in zich heeft
zo is er in onze duisternis
een licht ontstoken
een baken in de tijd
dat naar Uw toekomst wijst

Heer, voor uw gemeente
bidden wij U
dat zij van dit licht getuigt
de krachten van de duisternis
van dood en minachting
mogen het laatste woord
niet hebben

bemoedig Uw gemeente
zegen haar
en doe haar groeien

voor allen
die verantwoordelijkheid dragen
bidden wij U
dat zij zoeken
naar het licht
dat U met kerst
in onze wereld ontstoken hebt

Heer, voor leden van uw gemeente
bidden wij U
getroffen door de duisternis
door verdriet, rouw of ziekte
laat hen weten
dat u onze eenzaamheid doorbrak
toen U ons aansprak met Uw woord
niet langer op onszelf
zijn wij aangewezen

raak hen aan met Uw geest
zodat zij weten
dat U ons leven draagt
door de dood heen

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die de stilte doorbrak
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader

Amen

%d bloggers liken dit: