een licht ontstoken

Heer, onze God

U hebt in onze wereld
een licht ontstoken
dat niet meer te doven is

Uw licht van Uw toekomst
Uw toekomst
waarin mensen waardig
kunnen leven

dat licht is gaan stralen
in Uw Zoon Jezus Christus

in Hem wordt de mens openbaar
in Hem zien wij wie wij
in Uw ogen nu reeds zijn

Heer
voor dit licht
voor deze redding
die U brengt
danken wij U

van dat licht mogen wij getuigen
dat kenmerkt Uw gemeente

geef ons daartoe de moed en het geloof
ook hier op deze plaats
in …

maak ons ontvankelijk er voor
dat U het bent
die het licht doet schijnen
en de redding brengt

beteugel ons enthousiasme
als wij denken dat wij dat moeten doen

en temper onze somberheid
als we denken dat het toch niet lukt

voor Uw gemeente bidden wij U
schenk haar geloof
en doe haar groeien

voor hen
die ons besturen
bidden wij U
dat zij het heil en de waardigheid
van ons op het oog hebben

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
stoot hen in de duisternis en droefheid aan
met Uw licht in de morgen

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die het licht in de wereld is
en door wie wij tot licht worden
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: