Het geheim van ons leven

Heer, onze God
wij danken U
dat U in Uw zoon Jezus Christus
voor ons
het geheim van ons leven
en van de wereld
geopenbaard hebt

in Hem wordt zichtbaar
waar het U om gaat
dat de aarde en haar volheid van U is
geen doelloos maar voortgaande
eindeloos lijkende
aaneenschakeling van gebeurtenissen

U bent in de wereld
niet als vreemde
U bent er thuis

Heer, wij danken U
dat onze wereld en wij zelf
zo uit Uw hand
een toekomst krijgt
onverwacht en onverdiend
onvergetelijk schoon

Heer
wij bidden U voor Uw gemeente
dat we met verwachting en hoop
naar onze wereld leren kijken

zij is niet afgeschreven
speelterrein van het boze

nee
zij wacht op het openbaar worden
van het door U haar gegeven geheim
het openbaar worden van de wereld
als woonplaats van U

Heer
wij bidden U voor allen
die lijden aan onze wereld
de slachtoffers van armoede

geweld en oorlog

schenk ons kracht
dat we ons er niet bij neerleggen

Heer
wij bidden U voor misdadigers
en gevangenen

schenk ons kracht
dat we niemand uitsluiten

U spreekt ons immers
niet aan op wie wij zijn
maar op wie wij nu reeds
in Jezus Christus mogen zijn

voor de volkeren van het Midden Oosten
bidden wij U
voor hun leiders
en voor hen die in de wereldorde
verantwoording dragen

dat zij de oorlog niet leren
maar voor vrede gaan

voor zieken en stervenden
bidden wij U
voor verslaafden en versloofden
voor depressieve mensen
voor kinderen en ouderen
bidden wij U
en voor hen
wier namen wij in stilte noemen

dit bidden wij U in de naam van Uw Zoon
die door Zijn komen naar ons toe
ons nu reeds tot leden maakte
van Uw broeder en zusterschap
waarin U aangesproken wordt als

Onze Vader

Amen

%d bloggers liken dit: