hoop voor de schepping

Heer, onze God

door U kunnen en mogen
wij spreken
van hoop voor de schepping
van hoop voor ons

niet de dood is onze toekomst
niet de teloor gang van de schepping
staat ons te wachten

maar de verlossing
van ons sterfelijke bestaan
we zien het nog niet
maar weten het
aangeraakt door Uw Heilige Geest
nu reeds zeker

die hoop hebt U in ons gewekt
in ons
die van uit onszelf
de sombere scenario´s
van teruggang en onheil
zien

het tij lijkt niet meer te keren
de opwarming van de aarde gaat door
en de zee stijgt sneller dan we dachten

U hebt dit perspectief voor ons
doorbroken

U biedt uitzicht
op de bevrijde schepping
waarop de kinderen Gods
Uw erfgenamen wonen

een glimp van deze bevrijde schepping
hebben we opgevangen
in Uw zoon Jezus Christus

Hij is de eerste van de nieuwe schepping
en in Hem zien wij ons allen

Heer
door dit perspectief geraakt
hoeven wij niet bij de pakken
neer te zitten

bescheiden maar beslist
mogen wij telkens opnieuw
getuigen zijn van de hoop
die in ons is

elke goede daad
hoe klein ook
wordt niet tevergeefs gedaan

voor het milieuwerk van de kerken
bidden wij U
bemoedig hen
die zich daarmee bezig houden
en maak ons ontvankelijk
voor hun inzet

voor wetenschappers
die zich inzetten
om oplossingen te bedenken
om de problemen het hoofd
te kunnen bieden
bidden wij U

voor onszelf bidden wij U
beteugel onze drift naar steeds meer
en maak ons sober en bescheiden

voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij trouw blijft aan Uw woord van hoop

laat die hoop tot troost zijn
voor hen die verdriet hebben
in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de Naam van Hem
die de hoop voor de schepping is
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: