keer U om

Heer, onze God

midden in onze wereld
midden in ons leven
midden in onze duisternis
heeft U de oproep
doen horen

keer u om

daarvoor danken wij U

door ons op te roepen
laat U zien
dat U zich niet van ons afwendt
dat hadden wij kunnen begrijpen
maar U blijft in ons geloven
U blijft het voor mogelijk houden
dat we elkaar
in liefde begroeten

Heer
voor dat perspectief
danken wij U

niet de duisternis
maar het licht
niet de dood
maar het leven
niet wij zelf
maar U
staat aan het begin
én aan het eind
van alle dingen

dat perspectief heeft U
opgericht in onze wereld
in Uw Zoon Jezus Christus

Zijn stralende werkelijkheid
opent voor ons
ongekende perspectieven

we hoeven ons niet neer te leggen
bij wat vanzelf spreekt

U doorbreekt in Hem
de logica van ons bestaan

in Hem is een blijvend teken
in ons midden
dat U in ons gelooft

Heer
wij bidden U
schenk ons geloof en moed
om daarvan in onze wereld
te getuigen
dat we niet vasthouden
aan wat vanzelf spreekt
maar ons omkeren naar U
en ons heil en toekomst
van U verwachten

voor allen in onze wereld
die tegen de stroom ingaan
bidden wij U
maak hen niet vermoeid

voor Uw gemeente bidden wij U
de plaats van omkeer in onze wereld
laat haar weerbaar zijn
en toenemen in geloof en gestalte

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
zo dikwijls in verwarring gebracht
door wat vanzelf spreekt
ziekte en dood
geef hen en ons de kracht
te blijven getuigen
van Uw geloof in ons

dit bidden wij U
voor onszelf en voor hen
die wij in stilte noemen

Heer
dit bidden wij U
in de Naam van Hem
in wie U Uw geloof in ons
openbaarde
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: