Omwille van ons

Heer, onze God
wij danken u
dat U omwille van ons
God wil heten
te midden van de goden

Daar,
te midden van hen
die onze concurrenten zijn
hebt U uw menselijkheid
bekend gemaakt

niet de macht
maar Uw mensenmin
heeft de toekomst
draagt ons bestaan

Heer, wij danken u
dat U omwille van ons
mens wil heten
te midden van ons mensen

Niet wij moeten U gelijk worden
U bent ons gelijk geworden
U hebt in Uw Zoon Jezus Christus
alles wat U hebt met ons gedeeld

Heer wij bidden u
dat wij niet telkens opnieuw
in de val van de verleider trappen
door u toch weer
met één van de goden te verwarren

Wij bidden u voor uw gemeente
dat zij de plaats op aarde is
waar van uw mensen min geweten wordt
een plaats van weerbaarheid, geduld
en standvastigheid

Wij bidden u
voor mensen, die aangevochten zijn
in hun geloof in u
omdat er zo weinig zichtbaar is
in hun leven
van uw werk

voor zieken en bedroefden bidden wij u
voor teleurgestelde en depressieve mensen
voor mensen, die alleen zijn
voor gescheiden mensen bidden wij u
voor kinderen en ouderen
en voor allen
wier namen in ons hart zijn
bidden wij u

Dit bidden wij u als mensen
die door het komen van uw zoon
tot zijn broeders en zusters geworden zijn
die u mogen aanroepen als

Onze Vader, … , Amen.

%d bloggers liken dit: