Overzicht publicaties

Twee boeken

Bij het Boekencentrum verscheen: Een feestelijk geloof, Verantwoording van een leven lang zoeken. In dit boek ga ik de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven mijhebben gebracht. Ik begon mijn theologische studie als zoeker, en dat zoekende raakte iknooit kwijt. Verlegen met veel geloofsvragen richtte ik mij op het diaconaat. Tegelijk bleef ik in mijn preken proberen in woorden te vangen wat christelijk geloof inhoudt. Het is voor mij van grote betekenis dat het christelijk geloof gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs. In het geloof vieren we de God die in deze feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt. Bij het schrijven van dit boek werd ik geinspireerd door mijnkleinkinderen. Aan hen wil ik dit boek als bagage meegeven, in de hoop dat het Woord ook voor nieuwe generaties en in een geseculariseerde samenleving blijft klinken. Via onderstaande link is het boek voor 7,50 te bestellen.

Een feestelijk geloof. Verantwoording van een leven lang zoeken.

In 2014 verscheen er een boek dat ik samen met mijn broer schreef. In dit boek staat de vraag centraal wat het geloof in God inhoudt. Het antwoord komt tot stand in een vraaggesprek tussen mijn buitenkerkelijke broer en mij. Hij bevraagt mij o wat ik onder geloof versta. Het antwoord op de centrale vraag hangt nauw samen met de figuur van Jezus. De dialoog wordt steeds indringender en openhartiger. De wil om elkaar te begrijpen is er, maar dat blijkt toch niet gemakkelijk. Telkens dreigt een misverstand en is het de vraag of de puzzel gelegd kan worden, waardoor dit boek niet alleen een zoektocht is naar de onbekende God, maar ook een voorbeeld hoe moeilijk het is om daarover te communiceren. Het boek is bij Boekschout voor 20.35 te koop. Het is via de onderstaande link aan te bestellen.

Geloof in Dialoog! Een zoektocht naar het kennen van God.

 

2015

Artikelen...

klik hier

2014

Artikelen...

klik hier

2013

Artikelen...

klik hier

2012

Artikelen...

klik hier

2011

Artikelen...

klik hier

2010

Artikelen...

klik hier

2009

Artikelen...

klik hier

2008

Artikelen...

klik hier

2007

Artikelen...

klik hier

2006

Artikelen...

klik hier

2005

Artikelen...

klik hier

Voor 2005

Artikelen...

klik hier

Please select facebook feed.