Als licht dat niet vergaat

Heer, onze God
U bent het licht der wereld
in onze duisternis
straalt U

als licht dat niet vergaat
als licht
waarop de duisternis geen vat heeft

in Jezus Christus
is dat licht in onze wereld
binnengedrongen

in Hem wordt helder
waar het in Uw schepping om gaat
om licht
om louter licht

zo licht Uw goede schepping op
in Uw Zoon
die naar ons toegekomen is

Heer
voor deze lichtstraal
in onze duisternis
danken wij U

zij doet onze ogen gericht zijn
op het geheim van Uw schepping

de duisternis heeft niet het laatste woord
Uw licht
dat leven mogelijk maakt
Uw licht
dat het leven der mensen is
blijft stralen
in deze Ene in ons midden
deze Ene
in wie U
in ons midden gekomen bent

Heer
voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij als Johannes
van dit licht getuigt
er van zingt
in woord en daad

Heer
voor degenen
die zo zeer in duisternis zijn
dat zij geen licht meer zien
bidden wij U

voor hen die verslaafd zijn
voor hen die psychisch in de war zijn
voor hen die de draad van het leven kwijt zijn

doe hen iets van het licht zien
dat ieder mens verlicht

Heer
voor hen die strijden tegen de duisternis
voor dokters en verpleegsters
overal in de weer
voor geleerden die zoeken
voor vredestichters
dichtbij en veraf
voor onze overheid
bidden wij U
laat hun oog op Uw licht gericht zijn

voor degenen om wie wij in zorg zijn
bidden wij U
in stilte leggen wij hun namen aan U voor

Heer, dit bidden wij
in de naam van Hem
door wie in onze duisternis
het licht straalt
het licht
waardoor wij U herkennen
en aanspreken mogen als

Onze Vader

Amen

Het geheim van ons leven

Heer, onze God
wij danken U
dat U in Uw zoon Jezus Christus
voor ons
het geheim van ons leven
en van de wereld
geopenbaard hebt

in Hem wordt zichtbaar
waar het U om gaat
dat de aarde en haar volheid van U is
geen doelloos maar voortgaande
eindeloos lijkende
aaneenschakeling van gebeurtenissen

U bent in de wereld
niet als vreemde
U bent er thuis

Heer, wij danken U
dat onze wereld en wij zelf
zo uit Uw hand
een toekomst krijgt
onverwacht en onverdiend
onvergetelijk schoon

Heer
wij bidden U voor Uw gemeente
dat we met verwachting en hoop
naar onze wereld leren kijken

zij is niet afgeschreven
speelterrein van het boze

nee
zij wacht op het openbaar worden
van het door U haar gegeven geheim
het openbaar worden van de wereld
als woonplaats van U

Heer
wij bidden U voor allen
die lijden aan onze wereld
de slachtoffers van armoede

geweld en oorlog

schenk ons kracht
dat we ons er niet bij neerleggen

Heer
wij bidden U voor misdadigers
en gevangenen

schenk ons kracht
dat we niemand uitsluiten

U spreekt ons immers
niet aan op wie wij zijn
maar op wie wij nu reeds
in Jezus Christus mogen zijn

voor de volkeren van het Midden Oosten
bidden wij U
voor hun leiders
en voor hen die in de wereldorde
verantwoording dragen

dat zij de oorlog niet leren
maar voor vrede gaan

voor zieken en stervenden
bidden wij U
voor verslaafden en versloofden
voor depressieve mensen
voor kinderen en ouderen
bidden wij U
en voor hen
wier namen wij in stilte noemen

dit bidden wij U in de naam van Uw Zoon
die door Zijn komen naar ons toe
ons nu reeds tot leden maakte
van Uw broeder en zusterschap
waarin U aangesproken wordt als

Onze Vader

Amen

U vernieuwt ons

Heer, onze God
Uw mensenliefde
is te groot voor woorden

hoe moeten wij danken
voor Uw blijk van medeleven met ons
onze woorden schieten te kort
onze daden zijn ontoereikend

U ontfermt zich over ons
U vernieuwt ons
U ent ons op een leven dat stand houdt

het teken daarvan
ons gegeven
is Jezus Christus
kwetsbaar als een mensenkind
bent U in ons midden

U vraagt van ons geen dank
U wilt niet lijken
op die vele weldoeners
die groot blijven
door anderen afhankelijk te maken
ondergeschikt door dankbaarheid

U schenkt ons dat alles
om niet, zo maar, gratis

dankbaar mogen we dat geschenk aanvaarden

Heer, wij bidden U voor Uw gemeente
dat zij gekenmerkt wordt
door ontspannenheid
levend van de hoop die
Jezus Christus
in onze wereld gewekt heeft

daarom bidden wij U

….

Heer, wij bidden U voor mensen
die in onze tijd
onrustig worden
bang voor alles wat er gebeurt
die het gevoel hebben
op weg te zijn naar het einde
in plaats van naar de voleinding

daarom bidden wij U

Heer, wij bidden U voor mensen
die in onze tijd
het vertrouwen in U
langzaam maar zeker kwijtraken
geef hen vertrouwen

daarom bidden wij U

Heer, wij bidden U voor zieke mensen
voor verdrietige mensen
voor mensen voor wie deze dagen een hel zijn
omdat zij juist nu herinnerd worden
aan hun eenzaamheid, hun alleen-zijn
voor depressieve mensen bidden wij U
voor verslaafden en versloofden
voor kinderen en ouderen

daarom bidden wij U

dit bidden wij U
in de naam van Hem
die ons tot mede-erfgenamen maakte
van de erfenis
die U voor ons bewaart
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen

Een Woord dat de spanning breekt

Heer, onze God
wij danken U
dat u in onze wereld
dat ene bevrijdende Woord
gesproken hebt:
U is heden de Heiland geboren

voor ons onverwacht
klinkt dat Woord
maar het is een Woord
dat de spanning breekt

de spanning of het allemaal wel goed komt
de spanning of het eind
waarop wij afgaan
wel een happy end is

U doorbreekt verrassend deze spanning
deze spanning die wij wel voelen
maar niet doorbreken kunnen

U maakt in dit ene Woord
heel wat gebroken is
U maakt een verbinding met ons
om ons tot
bewoners van Uw Rijk te maken

Heer, wij danken U
dat u ons ook de weg naar
en van deze heelmaker gewezen hebt
U hebt Uw Woord gesproken
en het is te horen in onze wereld
door ons mensen

niet het zoeken naar U
is het laatste en enige
dat we kunnen
U laat zich vinden
verrassend
weerloos
daar begint Uw weg van heelmaking

Heer, voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij getuige is
van dit gesproken Woord
dat zij degenen acht
waarmee U wilt beginnen
de weerlozen, de kwestbaren
degenen die de aansluiting gemist hebben
degenen die lijden onder relaties
die gebroken zijn

Heer, geef ons moed en kracht
teken van heelmaking te zijn

dit bidden wij U
in de naam van Hem
die de relatie tussen U en ons heel maakte
waardoor wij U mogen aanroepen
als

Onze Vader

Amen

In dat weerloze kind

Heer onze God
wij zijn nog maar nauwelijks
onze verbazing te boven
dat U
zo onopvallend
zo weinig spectaculair
met ons wilde verkeren

we kunnen ons nauwelijks voorstellen
dat daar in de stal van Bethlehem
in dat weerloze kind
U zich met ons verbonden hebt
dat deze ene de redder is

Heer, wij danken U
dat U dat ons bekend gemaakt hebt
dat het geheimenis van dit kind
voor ons open gegaan is

U bent het die ons bestaan deelt
U de volstrekt nieuwe
U die anders is dan alles wat bestaat
U die niet aan bederf te gronde gaat
U wilt met ons verkeren

daarvoor danken wij U
dat geeft ons bestaan hoop en toekomst
dat geeft ons moed te leven met verwachting
in onze wereld is
het zaad van uw toekomst gezaaid

Heer, geef ons moed en geduld
te wachten totdat het opkomt
totdat Uw aanwezigheid in onze wereld
alom zichtbaar wordt

Heer, wij bidden U
voor Uw gemeente op aarde
hier in deze stad, deze wijk
dat zij het aandurft
de woorden van de herders
te bewaren en te overwegen

dat ze overweegt
wat het betekent
dat de Redder geboren is

voor allen die in verbazing
op deze verkondiging reageren
bidden wij U
maak hen ontvankelijk
voor dit grote nieuws
van U tegenwoordigheid

voor mensen die lijden
aan onze wereld zoals die is
die door oorlogsgeweld
verdreven zijn van huis en haard
bidden wij U

voor mensen in onze stad
die het in onze wereld niet redden
in materieel of geestelijk opzicht
bidden wij U

voor zieken en bedroefde mensen
voor eenzame mensen
voor depressieve mensen
bidden wij u

in stilte noemen wij U namen

dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U zo dichtbij ons gekomen bent
dat wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen