Tegen alles in

Heer, onze God

wij danken U
dat er in onze wereld
telkens opnieuw
mensen zijn
die de goedheid
van uw schepping
doen oplichten

tegen alles in
vragen zij om recht
voor de onschuldigen
weerspreken zij
de macht
die over anderen heerst

zij herinneren ons
aan Uw goede schepping
en tegelijk herinneren zij ons
aan onze beperktheid

Heer
geef ons
het geloof dat in te zien
opdat wij ons omkeren
van onze wegen
en ons keren naar U

naar Uw zoon Jezus Christus
in wie U in Uw barmhartigheid
ons bestaan gedragen hebt

U zelf droeg het oordeel
over ons bestaan

U liet zich als rechter
zelf richten

U deed dat met het oog op ons
uit liefde voor ons
opdat ons leven gered wordt
opdat onze wereld een toekomst heeft
die niet meer ongedaan te maken is

Heer
voor die trouw aan ons
danken wij U

en wij danken U
dat er telkens opnieuw
een gemeente is
door U geroepen
die het heil van U verwacht

mensen die zich afkeren
van ons vermogen
en zich keren tot U

zo bidden wij U
voor onze eigen gemeente
dat zij in nederigheid
getuigt van U
U de lof zingt
en de liefde opbrengt
voor hen
die U het naast zijn

de armen
de zwakken in onze wereld

voor hen bidden wij
en voor allen die naar vrede verlangen

voor Palestijnen die moedig
ingaan tegen de stroom van emoties

voor Israeli´s die naar de weg van vrede zoeken

voor migranten in onze steden
dat zij gastvrijheid vinden

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
houd hen vast als zij in verwarring raken
en het zicht op U kwijt zijn
door ziekte of dood
in stilte noemen wij U namen

dit bidden wij U
in de Naam van Hem
de ons U openbaarde als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: