U draaide zich om

Heer, onze God

wij danken U
dat U ons
op het moment
dat wij U verloochenen
aangezien hebt

U draaide zich om
en keek ons aan
toen de haan
driemaal kraaide
toen keerde U
zich met het gelaat
van Uw Zoon
naar ons toe

U liet ons niet vallen
maar liet ons weten
dat U zelf
het oordeel over ons bestaan
geduldig droeg

zo bracht U op
wat wij niet kunnen opbrengen
U ging de weg van de mens
die trouw bleef

Heer
daardoor mogen wij weten
dat er voor ons
en onze wereld
toekomst en uitzicht is

niet ons geloof
of ons vermogen
brengen die voort
maar U alleen

dat geschenk mogen wij
genadig en in deemoed ontvangen
omdat U voor ons bleef geloven

Heer
versterk dat geloof in ons
opdat wij daardoor
onze broeders en zusters
mogen versterken
die lijden
onder de eigenwaan van mensen

Heer
doe ons inzien
dat niet onze eigen kracht en vroomheid
maar alleen Uw weg van lijden en dood
de weg van waarheid en leven is

dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U ons aankeek
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader,

amen

%d bloggers liken dit: