U God van mensen

Heer, onze God
U die mens geworden bent
naar ons toegekomen bent
als onze partner
U die niet anders God wil zijn
dan als God van mensen

wij bidden U
om ontferming voor de Uw wereld
door U geschapen
om schouwplaats te zijn
van Uw menselijkheid
waar de mens vrijuit kan leven

ontferm U over onze wereld
waarin de menselijkheid
zo vaak verborgen wordt
door onmenselijkheid

Heer, voor de wereld in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

Heer, onze God
U die op aarde aanwezig wil zijn
in Uw gemeente
Uw lichaam
de helper bij het losmaken van de nieuwe aarde
uit de wereld die wij kennen
door nu reeds de plaats te zijn
waar Uw toekomst gevierd
Uw menselijkheid geroemd wordt

ontferm U over Uw gemeente
angstig in de spanning
waarin zij verkeerd
tussen het nieuwe dat nog niet is
en het oude dat nog niet voorbij gegaan is
maar zingend van Uw toekomst
levend van hoop

Heer, voor Uw gemeente in deze spanning
bidden wij U

HEER ONTFERM U

%d bloggers liken dit: