Uitgetild boven het natuurlijke

Heer, onze God
wij danken U
dat U het uwe
niet voor Uzelf
gehouden hebt
dat U alles wat U hebt
in Uw zoon Jezus
met ons wilt delen

wij danken U
voor deze genadegave
waardoor wij uitgetild worden
boven het natuurlijke

met ongekende mogelijkheden
hebt U ons toegerust
mogelijkheden
van heil
van bevrijding
van menselijkheid

Heer, wij danken U
dat U in Jezus Christus
ons dit geschonken hebt
Uw toonbeeld van menselijkheid
Uw teken van mensenmin

Heer, wij bidden U
voor Uw gemeente
de oefenplaats
waar de menselijkheid van U
geleerd kan worden
de plaats
waar we elkaar kunnen bemoedigen
de mogelijkheden die U geeft
te gebruiken
elkaar kunnen opwekken
dit nieuwe menszijn aan te trekken
dat zo haaks staat
op wat wij kennen en gewend zijn

Heer
voor zieken en treurenden
ouderen en kinderen
verslaafden en depressieven
bidden wij U
in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
als mensen
die in Uw Zoon Jezus Christus
onze menselijkheid herkend hebben
en daardoor weten
dat wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

%d bloggers liken dit: