Uw oneindige goedheid

Heer, onze God

wij danken U
voor Uw oneindige goedheid

U wilde met ons verkeren
U liet ons niet alleen
in onze eenzaamheid
in onze godverlatenheid

U kwam naar ons toe
U legde Uw God-zijn af
zo verborg U zich
in ons mens-zijn
opdat wij U ontmoeten kunnen

als één van ons
droeg U het oordeel
over ons bestaan
ten einde toe
heerlijk is deze goedheid
van U
opgelicht in Uw Zoon
Jezus Christus

in Hem bent U
verborgen aanwezig

Hij is het die ons bestaan
op het kruis bracht

dat is genade
zo wilt U onze God zijn

Ja
nog meer dan dat
ook na de dood
daalde U nog dieper af

stamelend zeggen we daarover
nedergedaald ter helle

het diepste punt van Uw vernedering
maar voor ons
een intense vreugde
want niets
zelfs de diepste diepte niet
kan ons nog bedreigen
U bent er geweest
U bent daar door heen getrokken

door deze gang door de diepte heen
bent U voor ons de heilige God
voor ons en onze wereld

voor Uw gemeente bidden wij U
hier en wereldwijd
dat zij weet heeft en er van getuigt
dat niets haar kan scheiden
van de liefde Gods

niet dat dat van ons afhangt
maar omdat U zich
tot in de diepste diepte
met ons verbonden hebt

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

voor Uw wereld bidden wij U
niet wetend
wat in haar midden
gebeurd is
U bent haar toekomst
opgericht in Uw Zoon Jezus Christus
daarheen is zij op weg
onontkoombaar

voor allen die daarheen verwijzen
bewust of onbewust
bidden wij U
voor de vredestichters
voor hen die mensen trachten te troosten
voor hen die nood lenigen

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

voor leden van deze gemeente
bidden wij U
voor onszelf
met al onze vragen en twijfels
ons ongeloof ook
omdat Uw doortocht
door de dood heen
zo weinig zichtbaar is

ziekte en dood zijn in ons midden
in stilte denken wij aan hen
die daar door getroffen zijn

Heer
geef ons de moed en geloof
om aan U vast te houden

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

amen

%d bloggers liken dit: