wij worden niet geoordeeld

Heer, onze God

wij danken U
dat wij in onze wereld
zonder vrees mogen leven

wij worden niet geoordeeld

het oordeel over onze natuur
over ons zondige bestaan
ligt niet voor ons
maar achter ons

we leven niet naar het oordeel toe
we komen er vandaan

U zelf bent het
die het oordeel over onze natuur
gedragen hebt

in Jezus Christus
is Uw Geest
in onze wereld gekomen
Hij is in ons zondige bestaan gestuurd
om daar met de zonde af te rekenen

die afrekening is definitief
en geldig voor ons allen

Heer
daardoor heeft U in onze wereld
ruimte, toekomst en leven
voor ons geschonken

wie in Christus Jezus zijn
wie bij Hem de redding zoeken
worden niet meer geoordeeld
ook al leven we nu nog
het leven dat sterfelijk is

door Hem en in Hem
weten we
dat we niet verloren gaan
ook al sterven we

Heer
voor Uw gemeente bidden wij U
maak haar in onze wereld
tot een moedige getuige
van Uw heil
door aan de wereld voor te leven
dat wij Uw kinderen zijn

voor hen die lijden aan wat
onze natuur voortbrengt
lijden, dood, ziekte en oorlog
bidden wij U
dat zij weten
dat zij bij U veilig zijn

dat bidden wij U ook
voor leden van onze gemeente
levend in de spanning tussen Geest en vlees
houd ons vast
opdat wij blijven oefenen
in de Geest telkens weer
telkens opnieuw

bemoedig hen
die het zwaar hebben
omdat ziekte en dood
wel heel dichtbij komen

laat hen die wij in stilte noemen
en laat ons weten
dat Hij die Christus heeft opgewekt
ook ons
levend zal maken door Zijn Geest

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die ons U leerde kennen
toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

amen

%d bloggers liken dit: