Zo klein en machteloos

Heer, onze God
Wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
waar maar geen vrede wil komen
of waar vrede de dekmantel is
voor onrecht en onderdrukking
waar geweld en marteling
de boventoon voeren
waar het verkeer zijn
talloze slachtoffers eist

voor deze aarde
die zo vaak ontaard is
bidden wij U om ontferming

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor Uw gemeente op aarde
zo klein en machteloos
ten opzichte van de geweldenaren
ontferm U over haar
opdat Uw gemeente niet te prooi valt
aan de moedeloosheid
omdat er toch niets verandert

….

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor onszelf
in wie de angst diep geworteld is
ontferm U over ons
opdat wij Uw vrede blijven zien
Uw vrede
waarin mensen zonder rang of stand
zonder macht of rijkdom kunnen leven
Uw vrede
die in Uw zoon Jezus
onder ons gestalte gekregen heeft

Hem loven wij
kyrieeleis

%d bloggers liken dit: